TO SAY THAT NA HRVATSKI

Prijevod to say that u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 2225, Vrijeme: 0.0757

Primjeri korištenja To Say That u rečenici i njihovi prijevodi

But to say that my dad had anything.
Ali reći da moj tata ima nešto.
Who am i to say that aristotle is wrong, right?
Tko sam ja da kažem da aristotel nije bio u pravu.
My party wants to say that he was her brother when it happened.
Moja stranka želi reći da je bio kod brata kad se to dogodilo.
You don't have to say that.
Ne morate to reći.

Who's to say that if we use this map and free katrina.
Ko je reći da ako koristimo ovu kartu i besplatni katrina.
I'm not ashamed to say that she made me cry.
Ne stidim se da kažem da me je rasplakala.
Trying to say that you're embarrassed to be seen in an american classic?
Hoćeš reći da te je sram biti viđen u američkom klasiku?
I don't like to say that you can be ordered.
Ne želim to reći ali može vam biti naređeno.
I have been waiting a long time to say that.
Dugo sam čekao da to kažem. Zašto?

I would like to say that... i enjoyed myself very much last night.
Želio bi da kažem da sam... mnogo uživao prošle noći.
I just wanted to say that the women in this office are terrible.
Samo sam htio reći da su žene u ovom uredu užasne.
It feels so weird to say that when we're saying good-bye.
Osjećam se čudno da ti to kažem dok si govorimo zbogom.
I wanted to say that I'm sorry. Really?
Želio sam da ti kažem da mi je žao.
We have to say that, but we never find anything.
Moramo to reći, ali nikad ništa ne nađemo.
You know, my father used to say that... duty was a passion.
Moj je otac govorio da je dužnost strast.
I want to say that if you were foolish enough to fight a gladiator,
Želim reci da ako su dovoljno glup da se bori gladijatora,
Hanna wants to say that she killed.
Hanna želi reći da je ubila.
I hate to say that because many people got wounded and killed.
Nerado to kažem jer su mnogi ranjeni i ubijeni.
I have to say that i am disappointed.
Moram da kažem da sam razočaran.
My father used to say that candleford was peculiarly english.
Moj otac je govorio da je candleford oličenje engleske.
You don't have to say that twice.
Ne moraš to reći dvaput.
Oh, don't try to say that when you haven't got any lips.
O, ne pokušavajte to reći kada uopće nemate usne.
It's my job to say that, but it's actually true.
Naravno, posao mi je da to kažem, ali je stvarno istina.
When i called to say that troels was gone, you were calm.
Kada sam zvala da kažem da je treols otišao, bio si smiren.
So now, plainly, simply, i want to say that i love you both.
Sada, jednostavno, želim reci da vas oboje volim.
You dare to say that to my face?
Smiješ da mi to kažeš u lice?
Comrade dzerzhinsky used to say that the ringleader... must be eliminated.
Drug deržinski je govorio da se svaki vođa... mora eliminirati.
To say that descartes was not pleased is an understatement.
Reći da descartes nije bila zadovoljna je understatement.
My father used to say that we should work with the regulations.
Moj je otac govorio da treba raditi prema propisima.
He likes to say that.
Voli to govoriti.

Rezultati: 2225, Vrijeme: 0.0757

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više