TO SEE THAT NA HRVATSKI

Prijevod to see that u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 1009, Vrijeme: 0.1788

Engleski-hrvatski rječnik

Primjeri korištenja To See That u rečenici i njihovi prijevodi

You needed to see that you're not the only one who's suffering here!
Trebaš vidjeti da nisi jedini ovdje koji pati!
And i want to see that world.
I želim vidjeti taj svijet.
Well, it's good to see that romance isn't dead.
Pa, to je dobro vidjeti da romantika nije mrtav.
Please, javier, i need to see that owen is all right.
Molimo, javier, moram vidjeti da je owen je sve u redu,
I love to see that smile.
Volim vidjeti taj osmijeh.
Oh, i would like to see that.
Oh, to bi volio vidjeti.
You really didn't need to see that.
Stvarno to nisi trebala vidjeti.
You don't want to see that.
Ne želite to gledati.
Finally, it is easy to see that satisfies for all.
Konačno, to je lako vidjeti da zadovoljava za sve.
I want to see that money.
Želim vidjeti taj novac.
I'm glad that you were able to see that people really do care.
Drago mi što možete uvidjeti da je ljudima stalo.
You were never supposed to see that.
Nikada to nisi trebala vidjeti.
It's easy to see that defining, is continuous and.
To je lako vidjeti da definiraju, je kontinuirano i.
You don't need to see that.
Ne moraš to gledati.
I want to see that email.
Želim vidjeti taj e-mail.
We want to see that exhibition.
Želimo pogledati tu izložbu.
This isn't a job for you anymore, you got to see that.
Ovo nije l' -TA posao za vas više, moraš vidjeti.
I don't want to see that.
Ne želim to gledati.
You don't have to see that cop's family almost every single day.
Ne morate vidjeti da COP obitelj gotovo svaki dan.
No one was to see that microfilm before the chancellor.
Nitko ne smije vidjeti taj mikrofilm prije kancelara.
You don't need to see that.
Vi ne l'-t trebate vidjeti.
It has helped countries to see that improvement is possible.
Pomogla je zemljama shvatiti da je poboljšanje moguće.
Children should not have to see that.
Djeca ne bi smjela to gledati.
I want to see that panel.
Želim pogledati tu ploču.
I want to see that look in your eye.
Želim vidjeti taj pogled u tvojim očima.
I'm glad to see that you're feeling better.
Drago mi je vidjeti da se osjećate bolje-.
Who wants to see that traitor?
Tko želi vidjeti taj izdajica?
You weren't exactly supposed to see that.
Nisi trebala vidjeti ovo.
Hank needs to see that doctors can have fun.
Hank mora shvatiti da se liječnici zabavljaju.
I have seen that and i don't want to see that again, baby.
Vidio sam i ne želim opet to gledati, srce.

Rezultati: 1009, Vrijeme: 0.1788

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


"To see that" na razlicitim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više