TO STAY HERE NA HRVATSKI

Prijevod to stay here u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 1604, Vrijeme: 0.1509

Engleski-hrvatski rječnik

Primjeri korištenja To Stay Here u rečenici i njihovi prijevodi

If you really want to stay here.
Ako zaista želiš ostati ovdje.
You want to stay here tonight?
Želiš li ostati noćas?
But if you need to stay here so that you can live yours again,
Ali ako morate ostati ovdje tako da možete ponovno živjeti tvoje,
And then he forced me to stay here and work.
Onda me je primorao da ostanem ovdje i radim.
I want to stay here with you.
Želim ostati s tobom.
You have to stay here with mom.
Moraš ostati ovdje s mamom.
I want to stay here, kol, more than anything.
Želim da ostanem ovdje, kol, više od bilo čega.
Because i need you to stay here with kaleb and sung lee.
Jer trebam li ostati ovdje s kaleb i sung lee.
I have to stay here.
Moram ostati tu.
Don't you want to stay here with Ava?
Ne želiš li ostati s Avom?
You want me to stay here after that? riders approaching!
I želiš da ostanem ovdje poslije toga?
He will have to stay here in the apartment?
Morati ce ostati u stanu?
Who want to stay here and die?
Tko želi ostati ovdje i umrijeti?
If you want to stay here to die that is your choice.
Ako hoćeš da ostaneš ovde i umreš, to je tvoj izbor.
She's going to stay here.
Ona ce ostati tu.
Ruthie might want to stay here, freshen up.
Ruthie možda želi ostati, osvježiti se i odmoriti.
Look, want me to stay here and shut down the club?
Gledaj, želim da ostanem ovdje i zatvoriti klub?
You need to stay here.
Treba da ostaneš ovde.
Mr. cable, you're meant to stay here until you're ready to.
Gospodine cable, trebate ostati tu dok ne budete spremni za.
I want to stay here, this is the most beautiful time.
Hoću da ostanem ovde, ovo mi je najlepši deo dana.
Hachi wants to stay here.
Hachi želi ostati ovdje.
He asked me to stay here, I'm not gonna obey you.
Vi tražili ste me da ostanem ovdje, neću vas poslušati.
You want me to stay here in case the FBI confesses.
Želiš li ostati ovdje u slučaju da je FBI ispovijeda.
I want to stay here.
Hoću da ostanem ovde.
I want you to stay here.
Želim da ostaneš ovde.
No, no, you have to stay here in case mr.
Morate ostati tu ako vas g.
Tirza's going to stay here with me.
Tirza će ostati sa mnom.
Hey, I'm going to stay here.
I don't want to stay here, i don't want to return.
Ne želim da ostanem ovde, ne želim ni dase vratim.
I can't. Sonya told me to stay here and not let you escape.
Sonja mi je rekla da ostanem ovdje i pazim da ne pobjegnete.

Rezultati: 1604, Vrijeme: 0.1509

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


"To stay here" na razlicitim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više