TO TELL US NA HRVATSKI

Prijevod to tell us u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 1176, Vrijeme: 0.1757

Primjeri korištenja To Tell Us u rečenici i njihovi prijevodi

Are you trying to tell us where your husband is?
Pokušavate li nam reći gdje je vaš muž?
You think the dog's trying to tell us something?
Misliš pas-ovi pokušavaju nam reći nešto?
Cyrus wasn't trying to tell us what happened.
Cyrus nije pokušava da nam kaže što se dogodilo.
Caroline. She was going to tell us who the founder of rossum is.
Ona je trebala da nam kaže tko je osnivač rosuma.

You want to tell us what's going on?
Da nam kažeš što se dešava?
Do you want to tell us something, Doug'?
Želiš nam reći nešto, Doug?
Course you're not going to tell us.
Naravno neces nam reci.
Want to tell us why and what happened?
Želite li nam reći zašto i što se dogodilo?
Do you want to tell us why you did it?
Hoćeš da nam kažeš zašto ste to uradili?

Jared was trying to tell us something important.
Jared je pokušavao da nam kaže nešto važno.
Sheriff, you want to tell us what the hell this is really about?
Sherife, želim da nam kažeš što se pobogu događa tu?
You have got to tell us exactly what happened.
Moraš nam reci što se tocno dogodilo.
Someone's trying to tell us something.
Sigurno pokušava nešto da nam kaže.
Patrick here was about to tell us how i stole his idea.
Patrick ovdje je oko nam reći kako sam ukrao njegovu ideju.
Or do you want to tell us something, mr. Bogaert?
Ili želite nešto da nam kažete, mr. Bogaert?
You want to tell us how it got there, Harlan?
Želiš li nam reći kako je tamo dospjela, Harlan?
You're here to tell us what you know.
Ti si ovde da nam kažeš ono što znaš.
Chadwell is here to tell us about the current murders.
Chadwell je ovdje da nam govori o aktualnim ubojstvima.
Thanks. will he be able to tell us what happened?
Hoce li on biti u mogucnosti da nam kaže što se dogodilo?
You need to tell us everything that you know about javier.
Morate nam reci sve da znate o javieru,
Are you trying to tell us that you loved him, too?
Hoćete da nam kažete da ste i vi njega voljeli?
To tell us it's dangerous?
Da nam kažeš da je opasan?
Are you going to tell us about the laptop?- where you going?
Hoćeš li nam ispričati o laptopu?
You have to tell us.
Morate nam reci.
So... are you ready to tell us about Moloch?
Pa... jeste li spremni to nam govori o Moloh?
Want to tell us about the blackshirts?
Želite li nam reći o u crnokošuljaša?
Morticia, he's trying to tell us something.
Morticia, pokušava nešto da nam kaže.
Anything you want to tell us, mr T?
Imate nešto da nam kažete, g-dine T?
You want to tell us what really happened between you and heather Dempsey?
Želite li nam reći što se stvarno dogodilo između vas i heather Dempsey?
I feel like she's trying to tell us something.
Imam osećaj kao da pokušava nešto da nam kaže.

Rezultati: 1176, Vrijeme: 0.1757

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


"To tell us" na razlicitim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više