TO THE GROUND NA HRVATSKI

Prijevod to the ground u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 978, Vrijeme: 0.0924

Primjeri korištenja To The Ground u rečenici i njihovi prijevodi

Down to the ground, or poor me.
Dolje na zemlju, ili siromašan ja.
How to put your ear to the ground and really listen.
Kako staviti svoje uho na zemlju i stvarno slušati.
Phase two is about burning it to the ground so we can start again.
Faza dva je spaljivanje svega do temelja, tako da možemo početi iznova.
I will still be low to the ground, just high up.
Ja još uvek će biti nisko na zemlju, samo visoko gore.

Then it produces droppings which fall to the ground and those can feed roricula.
Zatim stvara izmet koji pada na tlo i tako mogu nahraniti roriculu.
We will knock this place to the ground and dig up every square inch.
Srušit ćemo ovo mjesto do temelja i prekopati svaki kvadratni centimetar.
Feeder band looks like it's pretty low to the ground.
Glavni vod izgleda prilično nisko do zemlje, puno je niže od nas.
We burn the house to the ground and collect the insurance.
Spalimo kuću do temelja i pokupimo osiguranje.
So stakes me to the ground i cannot move.
Dakle, ulog me na zemlju ne mogu kretati.

He threw her to the ground and then sped off.
Gurnuo ju je na tlo i onda odjurio.
Our rooms are cozy, comfortable, and prices go to the ground.
Naše sobe su udoban, udoban, i cijena ide na zemlju.
Our restaurant burnt to the ground, but it was so beautiful.
Naš restoran izgorio je do temelja, ali bilo je tako lijepo.
I will burn their cities to the ground if they touch her.
Ja cu snimiti svoje gradove na tlo ako je dotakne.
Throw them to the ground and put your hands where i can see them.
Baciti ih na pod i stavio ruke tako da ih mogu vidjeti.
Straight to the ground like crazy men.
Pravo do zemlje kao ludi čovek.
Eyes to the ground now!
Oči na pod odmah!
The hunter tosses him to the ground and stamps on his head.
Lovac ga tresne na tlo i nagazi mu na glavu.
One of the men struck me and i fell to the ground.
Jedan od njih me je udario i ja sam pala na zemlju.
You would raze it to the ground, wouldn't you?
Ti bi ga spalio do zemlje, zar ne?
Gasps or i can just burn this place to the ground.
Ili samo mogu spaliti ovo mjesto do temelja.
We were knocked to the ground, how could i forget?
Sravnala nas je sa zemljom, kako bih zaboravio?
If i tackle the wrong man to the ground, i could start a war.
Ako oborim krivog čovjeka na tlo mogao bih započeti rat.
The sapling goes to the ground.
Mladica ide do zemlje.
You came to the ground for her.
Došli ste na terenu za nju.
Burn it to the ground.
Spalite sa zemljom.
Cyprian, you have an ear to the ground here.
Ciprijan, imate uho na zemlju ovdje.
I'm going to kill all the humans and burn the disgusting place to the ground.
Ubit ću sve ljude i spalit odvratno mjesto do temelja.
He pushed me to the ground.
Gurnuo me na pod.
The good news is that we are going to the ground.
Dobra vijest je da idemo na zemlju.
But enkidu fell to the ground, struck down by the gods.
Ali enkidu je pao na tlo, poražen od bogova.

Rezultati: 978, Vrijeme: 0.0924

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI

"To the ground" na razlicitim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više