TO THE LEFT NA HRVATSKI

Prijevod to the left u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 399, Vrijeme: 0.1554

Primjeri korištenja To The Left u rečenici i njihovi prijevodi

When we turn our heads to the left, it means:.
Kad okrenemo glave lijevo, to znači:.
One to the left arm.
Jedna na lijevoj ruci.
Two centimeters to the left and you would be dead already.
Dva centimetra lijevo... i već bi bio mrtav.
And two to the left leg.
I dvije rane na lijevoj nozi.

Visitors to the left and human tourists to the right.
Posjetitelji na lijevu stranu, a ljudski turisti na desnu.
This man to the left here, do you know who he is?
Ovaj covjek ovdje lijevo, znate li tko je on?
Yes, to the left side.
Da, malo na lijevu stranu.
Little to the left, vladimir.
Malo lijevo, vladimir.
A couple of inches to the left it would have shattered your collarbone.
Par inča s lijeve strane da bi ste razbili svoj ključnu kost.

At the first trafficlights go to the left to the scheepstimmermanlaan.
Na prvom trafficlights idite na lijevoj strani na scheepstimmermanlaan.
I move to the left lane to overtake a minibus.
Ja prelazim u lijevu traku da obiđem minibus.
The construction is spread out to the left shore of the danube.
Konstrukcija je proširena i na lijevu obalu danube.
If we can lure them to the left, we may have a chance.
Ako ih možemo namamiti na lijevoj strani, možda ćemo imati priliku.
To the left is the road for the settlement of č akanec.
Lijevo se odvaja cesta za naselje čakanec.
Light switch is to the left.
Prekidač je s lijeve strane.
One inch to the left, and he would have been dead.
Jedan palac na lijevoj strani, a on bi bio mrtav.
Gray SUV, around the corner to the left.
Sivi SUV iza lijevog kuta.
It's in the kitchen, which is down the stairs and to the left.
U kuhinji, dolje niz stepenice pa lijevo.
Gusy you're down the hall to the left.
Gusy si hodnikom s lijeve strane.
The prisoner to the left, please, with the gentlemen at the table.
Zatvorenik na lijevu stranu, gospoda za stol.
Angle it a little to the left.
Okreni ju malo u lijevu stranu.
We have a 39-year-old male caucasian gunshot victim, to the left shoulder.
Single medium-caliber gunshot wound to the left chest.
Jedan metak u lijevu stranu prsa.
I saw a cabin to the left of that ridge we nearly hit.
Vidjela sam kolibu s lijeve strane grebena.
Yeah, right over there to the left.
Da, tamo na lijevoj strani.
Just a little to the left, a little more.
Samo malo desno, još malo.
This monitor should be more to the left and.
Ovaj monitor bi trebao biti više lijevo, a ovaj.
Hang it to the left.
Namjesti ga na lijevu stranu.
Accident report from 1991, damage to the left quarter panel.
Izvješće nesreća od 1991. godine, oštećenja na lijevu četvrtinu ploče.
See, on your left hand, the thumb faces to the left.
Vidi, na lijevoj ruci, palac je okrenut lijevo.

Rezultati: 399, Vrijeme: 0.1554

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI

S Sinonimi "to the left"


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više