TO YOUR DOCTOR NA HRVATSKI

Prijevod to your doctor u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 45, Vrijeme: 0.0949

Engleski-hrvatski rječnik
se svom liječniku

Primjeri korištenja To Your Doctor u rečenici i njihovi prijevodi

Please talk to your doctor if you have one of these diseases.
Molimo obratite se svom liječniku ako imate koju od ovih bolesti.
Warning and precautions talk to your doctor or pharmacist before taking axura.
Upozorenja i mjere oprezaobratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete axura.

For more advice about suitable foods and drinks, talk to your doctor.
Za dodatne savjete o prikladnoj prehrani i piću obratite se svom liječniku.
If you are concerned about any side effects, talk to your doctor.
Ako ste zabrinuti zbog bilo koje nuspojave, obratite se svom liječniku.
If you forget a dose, talk to your doctor or pharmacist.
Ako ste zaboravili uzeti dozu, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
If you have forgotten to inject a dose of taltz, talk to your doctor.
Ako zaboravite injicirati dozu lijeka taltz, obratite se svom liječniku.
You go to your doctor.
Idete sa svojim liječnikom.
I spoke to your doctor.
Razgovarala sam s liječnikom.
We just spoke to your doctor at the sleep clinic.
Razgovarali smo s vašim liječnikom na klinici za spavanje.
If necessary, talk to your doctor before first.
Ako je potrebno, posavjetujte se s liječnikom prije nego prvi.
I spoke to your doctor.
Razgovarao sam s tvojim liječnikom.
I will talk to your doctor.
Pričat ću sa vašim doktorom?
Report any changes to your doctor.
Obavijestite svog liječnika o svim promjenama.
Speak to your doctor for advice.
Porazgovarajte sa svojim liječnikom o tome.
Talk to your doctor before drinking alcohol.
Porazgovarajte sa svojim liječnikom prije konzumacije alkohola.
Talk to your doctor before using qutenza.
Posavjetujte se s vašim liječnikom prije uporabe qutenze.
Talk to your doctor for advice on how to minimize the risk of bleeding.
Pitajte svog liječnika za savjet kako smanjiti rizik od krvarenja.
Talk to your doctor if:.
Porazgovarajte sa svojim liječnikom ako:.
Talk to your doctor or pharmacist before taking memantine accord.
Posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije početka uzimanja lijeka memantin accord.
Talk to your doctor or pharmacist.
Posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.
You're lying to your doctor.
Lažeš sa svojim liječnikom.
Talk to your doctor or nurse.
Obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri.
I spoke to your doctor.
Razgovarao sam sa tvojim doktorom.
Before you stop using biograstim, talk to your doctor.
Prije nego što prestanete primjenjivati biograstim, posavjetujte se s liječnikom.
Before you stop using ratiograstim, talk to your doctor.
Prije nego što prestanete primjenjivati ratiograstim, posavjetujte se s liječnikom.
Before you stop using tevagrastim, talk to your doctor.
Prije nego što prestanete primjenjivati tevagrastim, posavjetujte se s liječnikom.
Do not stop taking cerdelga without talking to your doctor.
Nemojte prestati uzimati lijek cerdelga bez razgovora s vašim liječnikom.
Do not stop taking descovy without talking to your doctor.
Nemojte prestati uzimati lijek descovy bez prethodnog razgovora sa svojim lijeĉnikom.
Do not stop taking genvoya without talking to your doctor.
Nemojte prestati uzimati lijek genvoya bez prethodnog razgovora sa svojim liječnikom.
Do not stop using novothirteen without talking to your doctor.
Ne prekidajte s primjenom lijeka novothirteen bez razgovora sa svojim liječnikom.

Rezultati: 45, Vrijeme: 0.0949

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI

S Sinonimi "to your doctor"


your physician
FRAZE U ABECEDNOM REDU
TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više