UPS AND DOWNS NA HRVATSKI

Prijevod ups and downs u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 67, Vrijeme: 0.0947

Engleski-hrvatski rječnik
uspone i padove i padove uspona i padova usponima i padovima

Primjeri korištenja Ups And Downs u rečenici i njihovi prijevodi

It follows their ups and downs, their highs and lows.
Ona slijedi njihove uspone i padove, njihove najbolje i najgore trenutke.
We... had our ups and downs like everyone.
Imali smo svoje uspone i padove, kao i svi.

They all go through ups and downs.
Imaju uspone i padove.
And there were ups and downs.
Bilo je uspona i padova.
Humanity has been through many ups and downs in its 13-millennia history.
Čovječanstvo je prošlo kroz mnoge uspone i padove u ovoj 13 tisućljetnoj povijesti.
We live, we have our ups and downs.
Mi živimo, preživljavamo naše uzlete i padove.
James had his ups and downs with this, yeah.
James je imao svoje uspone i padove s tim, da.
Do we have ups and downs?
Imamo uspone i padove?
And of course, there's been..."... ups and downs along the way.".
Svakako, bilo je uspona i padova tokom puta.
Your ups and downs.
Tvojim usponima i padovima.
We have had our ups and downs, you know, since mikey died.
Imali smo svoje uspone i padove, znaš, jer mikey umro.
We knew there were going to be some ups and downs.
Znali smo da će biti uspona i padova.
I mean, we have always had us ups and downs.
Uvijek smo imali uspone i padove.
Wahb was a little puzzled by all these ups and downs.
Wahb je bio zbunjen svim ovim usponima i padovima.
Besides, it's very complicated, with many ups and downs.
Osim toga, vrlo je komplicirana, s puno uspona i padova.
Serbia's relations with NATO have been marked by ups and downs.
Odnosi srbije sa nato-om bili su obilježeni usponima i padovima.
It's got its ups and downs like everybody else's.
On je dobio svoje uspone i padove kao i svi drugi.
Every job has its ups and downs.
Svaki posao ima uspone i padove.
Having its ups and downs.
Uzimajući svoje uspone i padove.
There have been ups and downs along the way.
Na tom je putu bilo uspona i padova.
Your relationship with joy turner had ups and downs?
Vaša veza sa joy turner imala je uspone i padove, zar ne?
I realize in the past that we have had our little ups and downs.
Shvaćam da smo u prošlosti imali naše male uspone i padove.
Memories, laughs, ups and downs.
Uspomene, smeh, uspone i padove.
It's got its ups and downs.
Ima svoje uspone i padove.
Uh, sometimes we had our ups and downs.
Ponekad imamo svoje uspone i padove.
(Eddie Dennis) jochen had a few ups and downs with the o/d man.
Jochen je imao uspone i padove sa starcem.
A few ups and downs.
Par uspona i padova.
It just periodically has ups and downs.
Samo povremeno ima uspone i padove.
Relationships have a lot of ups and downs.
Odnosi imaju puno uspona i padova.
Two years of happiness with ups and downs, and in-betweens, mostly.
Dvije godine sreće sa usponima i padovima... i uglavnom nečega između.

Rezultati: 67, Vrijeme: 0.0947

VIDI TAKOĐER

Vidi također


SINONIMI

S Sinonimi "ups and downs"


high and low
top and bottom
FRAZE U ABECEDNOM REDU

"Ups and downs" na razlicitim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više