USED TO TREAT NA HRVATSKI

Prijevod used to treat u Hrvatski

Rezultati: 1295, Vrijeme: 0.1663

Primjeri korištenja Used To Treat u rečenici i njihovi prijevodi

Altargo is used to treat bacterial infections affecting small areas of skin.
Altargo se koristi za liječenje bakterijskih infekcija na malim područjima kože.
Alfuzosin, a medicine used to treat an enlarged prostate.
Alfuzosin, lijek koji se primjenjuje za liječenje povećane prostate.
Chemotherapy medicines are also used to treat tumors.
Kemoterapija lijekovi također se koristi za liječenje tumora.
Boceprevir, a medicine used to treat hepatitis c virus infection.
Boceprevir, lijek koji se primjenjuje za liječenje infekcije virusom hepatitisa c.

Brintellix is used to treat major depressive episodes in adults.
Brintellix se koristi za liječenje velikih depresivnih epizoda u odraslih osoba.
Cosentyx is an anti-inflammatory medicine used to treat adult patients with:.
Cosentyx je protuupalni lijek koji se upotrebljava za liječenje odraslih bolesnika sa sljedećim bolestima:.
Nordimet is a medicine used to treat the following inflammatory conditions:.
Nordimet je lijek koji se upotrebljava za liječenje sljedećih upalnih stanja:.
LITAK is used to treat this disease.
LITAK se koristi za liječenje ove bolesti.
Humira is used to treat moderate to severe plaque psoriasis in adults.
Humira je namijenjena liječenju umjerene do teške plak psorijaze u odraslih.

Bosentan, a medicine used to treat pulmonary arterial hypertension.
Bosentan, lijek koji se primjenjuje za liječenje plućne arterijske hipertenzije.
Peyona is used to treat primary apnoea in premature newborns.
Peyona se koristi za terapiju primarne apneje u prerano rođene novorođenčadi.
Epoetin alfa HEXAL is used to treat symptomatic anaemia caused by kidney disease:.
Epoetin alfa HEXAL se primjenjuje za liječenje simptomatske anemije prouzročene bolešću bubrega:.
Humira is used to treat moderate to severe rheumatoid arthritis in adults.
Humira je namijenjena liječenju umjerenog do teškog oblika reumatoidnog artritisa u odraslih.
Lithium, a medicine used to treat some types of psychiatric illness.
Litij, lijek koji se koristi za liječenje nekih vrsta psihijatrijskih bolesti.
Humira is used to treat moderate to severe ulcerative colitis in adults.
Humira je namijenjena liječenju umjerenog do teškog oblika ulceroznog kolitisa u odraslih.
It is an anticoagulant commonly used to treat patients with heart conditions.
To je antikoagulant koji se koristi za terapiju pacijenata sa bolestima srca.
Ketoconazole(a medicine used to treat fungal infections).
Ketokonazol(lijek koji se primjenjuje za liječenje gljivičnih infekcija).
Amiodarone(used to treat abnormal heart beat);
Amiodaron(lijek za liječenje nepravilnih srčanih otkucaja);
Mabthera 1600 mg is used to treat chronic lymphocytic leukaemia-in adults.
Mabthera 1600 mg se koristi za liječenje kronične limfocitne leukemije kod odraslih.
Orfadin is used to treat hereditary tyrosinaemia type 1(HT-1).
Orfadin se koristi za liječenje nasljedne tirozinemije tipa 1(HT-1).
ORENCIA is used to treat rheumatoid arthritis in adults.
ORENCIA se primjenjuje za liječenje reumatoidnog artritisa u odraslih osoba.
Humira is used to treat polyarticular juvenile idiopathic arthritis and enthesitis-related arthritis.
Humira je namijenjena liječenju poliartikularnog juvenilnog idiopatskog artritisa i artritisa povezanog s entezitisom.
Griseofulvin(used to treat fungal infection),
Grizeofulvin(kojim se liječe gljivične infekcije),
Pimozide(used to treat schizophrenia);
Pimozid(lijek za liječenje shizofrenije);
Strensiq is a medicine used to treat the inherited disease hypophosphatasia.
Strensiq je lijek koji se primjenjuje za liječenje nasljedne bolesti hipofosfatazije.
Rifampicin, an antibiotic used to treat infections such as tuberculosis.
Rifampicin, antibiotik kojim se liječe infekcije poput tuberkuloze.
Alfentanil and fentanyl, medicines used to treat severe pain.
Alfentanil i fentanil, lijekovi koji se koriste za liječenje teške boli.
Phenytoin which is used to treat fits(convulsions).
Fenitoin koji se koristi za liječenje napadaja(konvulzija).
Humira is used to treat psoriatic arthritis in adults.
Humira je namijenjena liječenju psorijatičnog artritisa u odraslih.
Buprenorphine/naloxone(medicines used to treat severe pain).
Buprenorfin/nalokson(lijekovi koji se primjenjuju za liječenje teške boli).

Rezultati: 1295, Vrijeme: 0.1663

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


"Used to treat" na razlicitim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više