WE ALL HAVE NA HRVATSKI

Prijevod we all have u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 745, Vrijeme: 0.0893

Engleski-hrvatski rječnik

Primjeri korištenja We All Have u rečenici i njihovi prijevodi

That we all have a right to be happy?
Da svi imamo pravo biti sretni?
Well, we all have sisters, beth.
Pa, svi imamo sestre, beth.
Times are tough... and we all have to stick together.
Vremena su teška i svi moramo da se držimo zajedno.
Maybe we all have to consider options.
Možda svi moramo razmotriti opcije.
Well, we all have to come to our own moral conclusions in life.
Pa, svi smo doći našim vlastitim moralnim zaključcima u životu.
But we all have one mystical thing in common: our love for neil.
Ali svi imamo jednu mističnu zajedničku stvar: našu ljubav prema neilu.
Because we all have our secrets.
Jer svi imamo naše tajne.
And we all have to make sure that doesn't happen.
I svi moramo pobrinuti da se to ne dogodi.
No, we all have to be pushed, and she pushes me.
Ne, svi smo se da se guraju, a ona me gura.
I think we all have to wait here.
Mislim da svi trebamo pričekati ovdje.
No, we all have our bad times.
Ne, svi smo naši loše vrijeme.
Do we all have to?
Da li svi trebamo u vodu?
Except in a war zone, where we all have weapons.
Osim u ratnoj zoni gdje svi imamo oružje. -Da!
And we all have to accept that.
I svi moramo to da prihvatimo.
We all have our uniforms.
Svi imamo naše uniforme.
Yeah. we all have.
Da. svi smo.
Then we all have to go on the march.
Tada svi trebamo ići u prosvjede.
We all have to do something.
Svi moramo učiniti nešto.
We all have restless nights.
Svi imamo nemirne noći.
Guess we all have different interpretations of history.
Izgleda da svi imaju različite interpretacije povijesti.
We all have signed permission slips from them.
Svi imamo potpisana odobrenja od njih.
We all have our issues.
Svi imamo mana.
We all have to suffer just' cause something 's gone wrong.
Svi moramo trpjeti jer nešto nije u redu.
The time comes when we all have to go our own ways.
Dolazi vrijeme kad svi trebamo poći vlastitim putem.
We all have bad days.
Svi imamo loše dane.
We all have a price.
Svi imaju svoju cijenu.
And the feeling was, we all have to do something.
I imali smo osjećaj, da svi moramo nešto da radimo.
We all have done things to save our people.
Svi smo učinili stvari kako bismo spasili naše ljude.
We all have to work.
Svi moramo raditi, zar ne?
We all have flaws, all I'm saying.
Svi imamo mana, samo to kažem.

Rezultati: 745, Vrijeme: 0.0893

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI

S Sinonimi "we all have"


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više