WE WILL ALL NA HRVATSKI

Prijevod we will all u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 766, Vrijeme: 0.1241

Engleski-hrvatski rječnik

Primjeri korištenja We Will All u rečenici i njihovi prijevodi

Six months in helmand and we will all want a piece of you.
Šest mjeseci u helmandu i svi ćemo poželjeti djelić tebe.
Henceforth, we will all be together.
Odsada, svi cemo biti zajedno.
Too many contradictions, and we will all be open for investigation.
Previše je kontradiktornosti i svi ćemo biti otvoreni za istragu.
We will all help carry them.
Svi čemo pomoči nositi.
Now you know it, we will all be best friends.
Sad znaš. svi cemo biti najboiji.
We will all help you.
Svi ćemo vam pomoći.
When the sacking comes, we will all be dead of starvation.
Kad doće smjena, svi čemo biti mrtvi od gladi.
Let's go or we will all pay.
Hajde, inače smo svi najebali.
We will all die like rats in a trap.
Svi ćemo umrijeti kao štakori u zamci.
We will all go into business together.
Svi cemo uci zajedno u posao.
We have to put things right again or we will all be ruined.
Moramo srediti stvari, ili smo svi propali.
Maxine, we will all miss him, you know.
Maxine, svima će nam nedostajati.
We will all pay for this.
Svi cemo za to platiti.
We will all die if she doesn't stop.
Svi ćemo umrijeti ako se ne zaustavi.
Well, just a little while longer, and we will all be home together.
Još malo, i svi čemo biti kuči zajedno.
We will all put on pjs.
Svi cemo obuci pidžame.
If we don't have food, we will all perish.
Ako nemamo hrane, svi čemo umrijeti od gladi.
But then they will kill you and we will all be dead.
Ali onda će oni ubiti tebe i svi ćemo biti mrtvi.
We will all grow up someday.
Sve ćemo jednog dana odrasti.
We will all miss her when she goes.
Svima će nedostajati kada ode.
You will tell them nothing or we will all die.
Nećeš im ništa reći ili smo svi mrtvi.
You do and we will all die.- what does he want?
Uradi to i svi će mo umrijeti.
We will all of us need.
Svima će nam trebati.
Swear to me that if it is not dead we will all come back.
Zakunite mi se ako nije mrtvo svi čemo se vratiti.
We will all be lucrezia for you. do we have a second name?
Sve ćemo biti lukrecija za tebe.
Just wait a minute, let me handle it and we will all make out.
Cekaj, daj da ja sredim situaciju i svi cemo izaci.
We will all suffer for his death.
Svi ćemo patiti zbog njegove smrti.
We will all of us, one day, be replaced.
Sve ćemo jednoga dana biti zamijenjene.
We will all miss hakim.
Svima će nedostajati hakim.
Well, we will all have that chance tomorrow night at the field.
Svi cemo dobiti tu priliku sutra navecer na terenu.

Rezultati: 766, Vrijeme: 0.1241

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI

S Sinonimi "we will all"


"We will all" na razlicitim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više