WHERE HE LIVES NA HRVATSKI

Prijevod where he lives u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 171, Vrijeme: 0.1579

Engleski-hrvatski rječnik
gdje živi gdje stanuje gde on živi

Primjeri korištenja Where He Lives u rečenici i njihovi prijevodi

Yeah, i don't know where he lives, but must have high ceilings.
Da, ne znam gdje živi, ali sigurno ima visoke stropove.
Look at where he lives in la jolla.
Pogledajte gdje živi u la jolla.

Do you know where he lives?
Znate li gdje stanuje?
Do you know where he lives?
Znaš li gdje stanuje?
I'm gonna find where he lives and get my shit back.
Mogu da saznam gde on živi i da dobijem moje sranje nazad.
Roy knows where he lives.
Roy zna gdje živi.
I don't know where he lives, but... this still good? yeah.
Ne znam gdje živi, ali, ovo još uvijek važi?
Do you know where he lives?
Znaš li gde on živi?
Where he lives now, there's no garage, no cellar.
Ondje gdje stanuje nema ni garažu ni podrum.
I don't know where he lives, but i have his phone number.
Ne znam gdje živi, ali imam njegov broj telefona.
I know where he lives, in the cemetery.
Znam gdje stanuje. na groblju.
You don't know where he lives?
Ne znaš gde on živi?
It doesn't say where he lives.
Ne piše gdje živi.
I know where he lives.
Ja znam gde on živi.
Don't forget that i know where he lives.
Ne zaboravi. znam gdje stanuje. upadaj na prednje sjedište.
You know where he lives?
Znaš li gdje stanuje?
I found out where he lives.
Pronašla sam gdje živi.
Where he lives?
Gde on živi?
Then maybe you could just... think about... where he lives.
Onda biste možda mogli... samo misliti o tome... gdje živi.
We don't know where he lives.
Ne znamo gdje stanuje.
Oh, i know where he lives.
Znam gde on živi.
I'm sure i can find out exactly where he lives.
Zacijelo mogu točno saznati gdje stanuje.
Can... can you show us where he lives?
Da li možete da nam pokažete gde on živi?
He's my father-- i think i know where he lives.
On je moj otac- mislim znam gdje živi.
What's good? we don't know who this guy is or where he lives.
Ne znamo tko je taj tip ni gdje stanuje.
Problem is, nobody knows where he lives.
Problem je što niko ne zna gde on živi.
No. But i found out where he lives.
Nije, ali sam saznao gdje živi.
Well, can you just tell us where he lives?
Možeš nam barem reći gdje stanuje?
Or where he lives?
Ne.-... ili gde on živi?
He graduated in literature in zagreb, where he lives and works.
Diplomirao je književnost u zagrebu, gdje živi i radi.

Rezultati: 171, Vrijeme: 0.1579

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI

S Sinonimi "where he lives"


where do you live
FRAZE U ABECEDNOM REDU

"Where he lives" na drugim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više