WHERE HE WORKED NA HRVATSKI

Prijevod where he worked u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 86, Vrijeme: 0.1186

Engleski-hrvatski rječnik

Primjeri korištenja Where He Worked u rečenici i njihovi prijevodi

Let me show you where he worked.
Pokazala bih vam gdje je radio.
He was conscripted into the army where he worked in telecommunications.
On je bio conscripted u vojsci, gdje je radio u telekomunikacije.

The landlord told us where he worked.
Stanodavac nam je rekao gdje je radio.
I am the manager at the starbucks where he worked.
Ja sam menadžer na starbucks gdje je radio.
He lied to your daughter about where he worked.
Lagao je na svoju kćer o tome gdje je radio.
Arf returned from germany to istanbul university where he worked until 1962.
Arf vratio iz njemačke u istanbul university, gdje je radio do 1962.
And now i know... and now i know where he worked.
Znam mu ime, a sada znam i gdje je radio.
He told you where he worked.
Rekao ti je gdje radi.
In the warehouse where he worked.
U skladištu u kojem je radio.
Young lady didn't even know where he worked.
Mlada dama nije ni znala gdje radi.
Where he worked.
Ondje je radio.
They were from the hotel where he worked in malaga.
Bili su iz hotela u malagi u kojem je radio.
That i could feel mr. Tiller's glow when i was on the lot where he worked?
Tillera kada sam bio na mjestu gdje je radio?
They're just here because of where he worked.
Oni su tu samo radi posla na kojem je radio.
Two from the diner where he worked, and tisdale was his social worker.
Dvije iz restorana gdje je radio, a tisdale je bila njegov socijalni radnik.
In 1949 grothendieck moved to the university of nancy where he worked on functional analysis with dieudonné.
U 1949 grothendieck premještena na sveučilištu nancy, gdje je radio na funkcionalna analiza s dieudonné.
And guess where he worked the second victim... red plaid dress 20 years ago.
I pogodite gdje je radio druga žrtva... crvenu kariranu haljinu prije 20 godina.
He remained in czernowitz for three years before moving to the university of innsbruck where he worked with stolz.
On je ostao u czernowitz za tri godine prije premještanja na university of innsbruck, gdje je radio s stolz.
In 1954 serre went to the university of nancy where he worked until 1956.
U 1954 serre otišla na sveučilište u nancy gdje je radio do 1956.
In may 1926 heisenberg was appointed lecturer in theoretical physics in copenhagen where he worked with niels bohr.
U svibnju 1926 heisenberg imenovan je predavač u teorijsku fiziku u kopenhagenu, gdje je radio s niels bohr.
In about 263 porphyry left athens and went to rome where he worked with plotinus, the founder of neoplatonism.
U oko 263 porphyry atena ostavi i ode u rim, gdje je radio s plotinus, osnivač neoplatonism.
Then thue was appointed to trondheim technical college where he worked from 1894 until 1903.
Thueova tada je imenovan za trondheim technical college, gdje je radio od 1894 do 1903.
Well, if Amber/Natalie turned brown, she probably knew where he worked.
Pa, ako amber/ natalie okrenuo brown, vjerojatno znao gdje je radio.
Influenced by gauss, Smith's most important contributions are in number theory where he worked on elementary divisors.
Pod utjecajem gauss, smith je najvažniji doprinos u teoriju brojeva, gdje je radio na osnovne divisors.
Following this assistantship, fano went to messina in the extreme northeastern sicily where he worked from 1899 to 1901.
Nakon toga assistantship, fano ode u messini na krajnjem sjeveroistočnom sicilije, gdje je radio od 1899 do 1901.
After two years in cambridge, massachusetts he returned to west nyack where he worked from his home.
Nakon dvije godine u cambridge, massachusetts on se vratio u west nyack, gdje je radio od svoje kuće.
It is reasonable to assume that al-kashi remained in kashan where he worked on astronomical texts.
To je razumno pretpostaviti da al-kashi je ostao u kashan, gdje je radio na astronomski tekstovi.
It had a database for a project of a magazine where he worked and we got along well.
Imao sam veliki projekt za neki časopis na kojem je radila i dobro smo se slagali.
In 1969, manguel left argentina for europe, where he worked as a reader, translator and editor for various publishing companies.
Manguel Godine 1969.je napustio argentinu i otišao u europu, gdje radi kao suradnik-čitač, prevoditelj i urednik u izdavačkim kućama.
The allan memorial institute where he worked began to resemble a macabre prison where cameron performed bizarre experiments on his psichyatric patients.
Memorijalni institut allan, gde je radio, nalikovao je na tamnicu, poprište cameronovih bizarnih eksperimenata... na psihijatrijskim pacijentima.

Rezultati: 86, Vrijeme: 0.1186

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI

S Sinonimi "where he worked"


where i work
FRAZE U ABECEDNOM REDU

"Where he worked" na drugim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više