WILL BE ANNOUNCED NA HRVATSKI

Prijevod will be announced u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 89, Vrijeme: 0.0934

Engleski-hrvatski rječnik
bit će objavljeni bit će objavljen bit će objavljena bit će objavljeno bit će priopćeni bit će proglašeni bit će raspisan

Primjeri korištenja Will Be Announced u rečenici i njihovi prijevodi

Results of the contest will be announced on wednesday, november 12.
Rezultati natječaja bit će objavljeni u srijedu, 12.
Final results will be announced at 1900 local time.
Konačni rezultati bit će priopćeni u 19 sati po lokalnom vremenu.

The results will be announced on wednesday, 12 november.
Rezultati natječaja bit će objavljeni u srijedu, 12.
Effie winners will be announced at the ceremony on october 21 in zagreb.
Dobitnici effie nagrada bit će proglašeni na svečanoj dodjeli 21.
Final and official results will be announced monday.
Konačni službeni rezultati bit će objavljeni u ponedjeljak.
Champions will be announced at the brandenburg beach.
Champions bit će objavljen na plaži brandenburg.
The awarded scholarships will be announced on the website www.irmo.hr.
Odluka o dodjeli stipendija bit će objavljena na web stranici www.irmo.hr.
The final congress programme will be announced in july 2010 on the congress website.
Konačni program bit će objavljen u srpnju 2010.
The 10 lucky winners will be announced on facebook and twitter on march 2nd.
The 10 sretnih dobitnika bit će objavljena na facebooku i twitteru 2.
More speakers will be announced in the fall.
Više govornika bit će objavljeno najesen.
The program of the 29th music biennale zagreb will be announced soon!
Program 29. muzičkog biennala zagreb bit će objavljen uskoro!
Further details will be announced later in the year.
Više detalja bit će objavljeno krajem godine.
WHERE in zagreb, CROATIA information about location will be announced on our website.
LOKACIJA zagreb, hrvatska informacija o lokaciji bit će objavljena naknadno na našem portalu.
Also, the winner's name will be announced at the end of this post.
Također, ime dobitnice bit će objavljeno na dnu ovog posta.
The winner will be announced at our final meeting this afternoon.
Pobjednik će biti proglašen na naš posljednji sastanak danas poslijepodne.
Further arrangements will be announced later.
Dalje organiziranje će biti objavljeno kasnije.
The final schedule will be announced soon.
Točni raspored biti će objavljen uskoro.
The distribution points will be announced.
Opskrbne točke će biti objavljene.
The engagement will be announced tonight, will it not?
Vjeridba će biti objavljena večeras,zar ne?
Official approval will be announced in the morning.
Službeno odobrenje biti će objavljeno ujutro.
This news will be announced shortly.
Ova vijest će biti objavljena uskoro.
Winners will be announced during the awards ceremony on february 4, 2017.
Pobjednici će biti objavljeni tijekom ceremonije dodjele nagrada 4. veljače 2017. godine.
Our quarterly results will be announced next month.
Naši kvartalni rezultati će biti objavljeni sljedeći mjesec.
The winners will be announced by april 10th, 2017.
Pobjednici će biti objavljeni do 10.
The trial's outcome will be announced tomorrow.
Presuda će biti objavljena sutra.
Result will be announced later.
Rezultat će biti objavljen kasnije.
The results will be announced later.
Rezultat će biti objavljen kasnije.
The winner will be announced at the end of february.
Pobjednik će biti priopćen koncem veljače.
The winner will be announced early next year.
Pobjednik će biti objavljen početkom sljedeće godine.
The decision on who will get the license will be announced by november 15th.
Odluka tko će dobiti dozvolu bit će priopćena 15.

Rezultati: 89, Vrijeme: 0.0934

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI

S Sinonimi "will be announced"


announced
announcement
advertise
FRAZE U ABECEDNOM REDU

"Will be announced" na razlicitim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više