WILL BE PRESENTED NA HRVATSKI

Prijevod will be presented u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 145, Vrijeme: 0.2165

Engleski-hrvatski rječnik
će biti predstavljen predstavit će će biti prezentirana bit će prikazano bit æe predstavljen će biti prezentirani bit æe prikazan pojaviće bit će dodijeljena bit će izloženo

Primjeri korištenja Will Be Presented u rečenici i njihovi prijevodi

This package will be presented in 2017.
Paket će biti predstavljen 2017.
Will be presented an example of the herb chive.
Primjer će biti predstavljen rostlince šnytlíku.

Approximately 200 organizations will be presented here this week.
U ovom tjednu predstavit će se oko 200 udruga.
You will be presented with a dialog where you can configure the application-wide shortcuts.
Pojaviće se dijalog u kome možete da podesite kratice u okviru programa.
It will be presented for the benefit of the special advocate.
To će biti predstavljeno specijalnom pravobraniocu.
Evidence will be presented at the pre-trial hearing.
Dokaz će biti prezentiran na preliminarnoj raspravi.
That system will be presented at the end of this year.
Taj sustav bit će predstavljen na kraju ove godine.
The new triton operational plan will be presented by the end of may.5.
Novi operativni plan triton bit će predstavljen do kraja svibnja5.
POSTER PRESENTATION: posters will be presented in groups by topics.
POSTERI posteri će biti izloženi u skupinama po blokovima.
The vegan buddy service will be presented by a seasoned vegan, vedran romac.
Uslugu vegan buddy predstavit æe iskusni vegan vedran romac.
A bill will be presented to parliament at the next session.
Proračun će biti pred parlamentom na sljedećem zasjedanju.
You will be presented with a series of images.
Ti će se predstaviti s nizom slika.
But the check will be presented this morning?
Ček će nam biti predan danas?
Conversion options will be presented to you at the expiration of your trial period.
Opcije konverzije prikazat će vam se nakon isteka probnog razdoblja.
The above processed data will be presented in a short list of recommendations:.
Gore obrađene podatke prezentirati ćemo u kratkoj listi preporuka:.
Will be presented in the following days at this entity.
Biće predstavljen narednih dana.
The most interesting technological achievements will be presented.
Prezentirati će se i najzanimljivija tehnološka dostignuća.
Now that you have been charged... the evidence against you will be presented.
Optužili su vas, sad će podastrijeti dokaze.
The project will be presented in june and piraeus is expected to be the first port in the mediterranean to adopt the programme.
Projekt će biti predstavljen u lipnju te se očekuje kako će pirej biti prva luka na mediteranu koja će ga usvojiti.
From 20 to 24 february, at the 28th nautika fair, more than 300 exhibitors and more than 200 attractive vessels will be presented in seven pavilions.
Od 20. do 24. veljače na 28 izdanju sajma nautike u sedam paviljona predstavit će se više od 300 izlagača i više od 200 atraktivnih plovila.
As you can see below you will be presented with a series of options to place in the game itself.
Kao što možete vidjeti u nastavku vas će biti predstavljen s nizom opcija za mjesto u samoj igri.
Ride2 made contracts with the world's largest agencies and service will be presented at the ITB in berlin.
Ride2 je sklopio ugovore s najvećim svjetskim agencijama, a usluga će biti prezentirana na ITB u berlinu.
Evidences, that the named theory of lightning in the location of the crop circle confirm much stronger, will be presented progressively more in some parts of the following.
Dokaz da zove teorija munje na mjestu crop circle potvrditi puno jači, puno više će biti predstavljen sve više u nekim dijelovima sljedećeg.
A more detailed analysis of all findings from the on-going e-commerce sector inquiry will be presented in a preliminary report due to be published for public consultation in mid-2016.
Detaljnija analiza svih nalaza tekućeg istraživanja sektora e-trgovine predstavit će se u preliminarnom izvjeću koje će se objaviti za javno savjetovanje sredinom 2016.
As part of the retrospective of this oscar-winner, 10 films from almodóvar 's early and middle phases, marked by comedies and melodramas, will be presented.
U sklopu retrospektive ovog oskarovca bit će prikazano deset filmova, i to iz faze almodovarova stvaralaštva koju su obilježile komedije te iz faze kojom dominiraju melodrame.
TEAM italia Group's r & D department is currently completing development of the new technical features and innovative software that will be presented at the next few boat shows.
Odjel za istraživanje i razvoj tvrtke TEAM italia group trenutno završava razvoj novih tehničkih značajki i inovativnog softvera koji će biti predstavljen na predstojećim brodovima.
It will be presented by its director željka suková and producer, cinematographer and editor aleš suk.
Predstavit će ga redateljica željka suková te producent, snimatelj i montažer aleš suk, s kojima će nakon prikazivanja razgovarati gwenaël breës.
Also foreign participants will be presented massively: european and mediterranean countries, the middle east, asia, africa, america and some island states.
Predstavit će se i gosti iz inozemstva: zemlje europe i mediterana, bliskog istoka, azije, afrike, amerike i neke otočne države.
Fourteen films from nine countries will be presented at the 5th edition of the francophone film festival, which opened wednesday(March 14th) in bucharest.
Četrnaest filmova iz devet zemalja bit će prikazano na 5. frankofonskom filmskom festivalu koji je u srijedu(14. ožujak) otvoren u bukureštu.
Feature film the high sun will be presented at the film festival of central and eastern europe to be held
Dugometra¾ni igrani film zvizdan bit æe predstavljen na festivalu filma srednje i istoène europe koji se odr¾ava od 4. do

Rezultati: 145, Vrijeme: 0.2165

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI
FRAZE U ABECEDNOM REDU
TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više