WITH THE HELP NA HRVATSKI

Prijevod with the help u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 1036, Vrijeme: 0.1386

Primjeri korištenja With The Help u rečenici i njihovi prijevodi

Treatment of hypertension with the help of transcendental meditation 08/12/2015/ main news.
Liječenje hipertenzije uz pomoć transcendentalne meditacije 08/12/2015/ glavne vijesti.
It was built with the help of my two main men here:.
Izgrađena je uz pomoć moje dvije glavne ljude ovdje:.
God is doing them with the help of people.".
Bog ih cini uz pomoc ljudi.».
Supply with the help of hydrophytes water from wells and reservoirs.
Snabdijevanje je uz pomoć hidrofora vodom iz bunara i rezervoara.

Coco penalty join as many goals with the help of coco and be.
Coco kazna pridružite onoliko ciljeve uz pomoć coco i biti.
Dad, I'm going to entertain you with the help of the brothers karamazov.
Tata, zabavljacu te uz pomoc brace karamazov.
She poisoned him with the help of sejanus.
Otrovala ga je uz pomoć sejanusa, a sada njih dvoje kuju zaveru da me smaknu.
It's been developed with the help of the caterham F1 team.
Razvijen je uz pomoc caterham F1 ekipe.
But with the help of my toy it will also be fun.
Ali uz pomoć mojih igračaka, bit će i zabavno.

Chatting with the help about sports?
Spikanje s poslugom o sportu?
Stop fraternizing with the help, gilmore.
Prekini čavrljati s poslugom, gilmore.
Maybe i can... repair the situation with the help of your russian beauty.
Možda mogu... popraviti situaciju uz pomoć tvoje ruske ljepotice.
With the help of addison wen, an extremely powerful chinese-american businessman.
Uz pomoc od addison wen, iznimno snazan kinesko-americki biznismen,
What, having it away with the help?
Kakve veze ima to s pomoći?
Now, with the help of our new-found friends we are united.
Sada, uz pomoć naših novih prijatelja mi smo ujedinjeni.
With the help of a hatbox.
Uz pomoc kutije za šešire!
With the help of feng shui can greatly improve their health and well-being.
Uz pomoä feng shui moå¾e uvelike poboljå¡ati svoje zdravlje i dobro osjeä anje.
You may live there, but luthor won't slum it with the help.
Živiš tamo, no luthor se neče petljati s poslugom.
Cancer is curable with the help of simple, accessible and safe natural methods.
Rak je izlječiv uz pomoć jednostavnih, dostupnih i bezopasnih prirodnih metoda.
They flew back with the help of homeland security.
Odletjeli su uz pomoć"Domovinske sigurnosti".
I am prepared to wipe them out all at once with the help of the troop.
Spremni smo da ih sve porazimo uz pomoc vojske.
What did i tell you about consorting with the help?
Što sam ti rekla o druženju s poslugom?
With the help of an eyewitness, the FBI has come up with a suspect:.
Uz pomoc jednog ocevica, FBI je došao gore sa osumnjicenika:.
Didn't take randy long to make friends with the help.
Randyju nije dugo trebalo da se sprijatelji s poslugom.
With the help of those around her, perhaps?
Uz pomoć onih oko nje možda?
With the help of my friends advil and imodium, of course.
Uz pomoć mojih prijatelja advil i imodium, naravno.
( laughs) Daughter: you let him sit with the help?
Dozvoljavate mu da se druži s poslugom?
With the help of other members of my tribe.
Uz pomoć ostalih pripadnika mog plemena.
You have a lot of nerve, given your recent romps with the help.
Imaš stvarno petlje, s obzirom na tvoje nedavne nestašluke sa poslugom.
With the help of scissors give a dove-tail the necessary form.
Uz pomoć škare dajte golub-rep potrebni oblik.

Rezultati: 1036, Vrijeme: 0.1386

VIDI TAKOĐER
RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


"With the help" na razlicitim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više