ŠTA TI MISLIŠ NA ENGLESKI

Prijevod šta ti misliš u Engleski

S Sinonimi

Rezultati: 283, Vrijeme: 0.1436

Primjeri korištenja Šta Ti Misliš u rečenici i njihovi prijevodi

Edwards, šta ti misliš da je ovo?
Edwards, what do you think this is?
Ali šta je to, šta ti misliš da je to?
But what is it, what do you think it is?
Uredu, šta ti misliš?
All right, what are you thinking?
Topilcin, dragi moj unuče, šta ti misliš?
Topiltzin, my dear grandson, what are you thinking?

Šta, šta ti misliš, Time?
What, what do you mean, Tim?
Šta ti misliš, da sam retardiran?
What do you think, I'm retarded?
Šta ti misliš, da možeš tako da upadaš ovde?
What are you thinking, just popping up here?
Šta ti misliš, brate?
What do you mean, Brother?
Šta ti misliš da su tamo radili.
What do you reckon they were doing out there?

Šta ti misliš o ženama?
What do you think of women, kitty?
Šta ti misliš?
Šta ti misliš o ovome, Trixie?
What do you think of this thing, Trixie?
Šta ti misliš?
Strickland, šta ti misliš?
Strickland, how do you feel?
Mušica,kao-- kao, šta ti misliš?
A fly, like-- like what do you mean?
Šta ti misliš?
Šta ti misliš, Alfie?
Šta ti misliš da bih ja trebala misliti?
What are you thinking that i should be thinking?
Šta ti misliš o tome, Diane?
How do you feel about it, Diane?
De turenne, šta ti misliš?-.
De turenne, what is your opinion?
Šta ti misliš, da sam lud?
What do you think, I'm crazy?
Šta ti misliš o filmu, Henk?
What did you think of the picture, Hank?
Šta ti misliš, Waltere?
Šta ti misliš, teraš me da odem?
What do you mean, you have to let me go?
Šta ti misliš?
Šta ti misliš o meni?
Šta ti misliš o tome?
How do you feel about that?
Šta ti misliš o ovome?
Šta ti misliš o tome, Stutzie?
How do you feel about it, Stutzie?
Šta ti misliš, ACNS?
What do you think, A.C.N.S.?

Rezultati: 283, Vrijeme: 0.1436

VIDI TAKOĐER

Vidi također


TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više