APARAT ZA KAVU NA ENGLESKI

Prijevod aparat za kavu u Engleski

Rezultati: 478, Vrijeme: 0.0958

Primjeri korištenja Aparat Za Kavu u rečenici i njihovi prijevodi

Mikrovalna, aparat za kavu, grijalica vode, hladnjak, toster.
Microwave, coffee maker, water heater, refrigerator, toaster.
Hladnjak, mikrovalna pećnica, aparat za kavu i druga oprema.
Refrigerator, microwave, coffee maker and other kitchen equipment.
Oprema: kuhinja, aparat za kavu, SAT-TV, perilica rublja.
Equipment: kitchen, coffee machine, SAT-TV, wasching machine.
Kuhinja informacije: aparat za kavu, toster.
Kitchen information: coffee maker, toaster.

Kuhinja ima štednjak, pećnicu hladnjak i aparat za kavu.
The kitchen is equipped with a stove, oven refrigerator and coffee machine.
Kupila sam novi aparat za kavu.
I got a new coffeemaker.
Pušenje dopušteno taxi služba čaj aparat za kavu.
Smoking permitted taxi service tea coffe maker.
U sobi čaj/ aparat za kavu i mini bar.
In room tea/ coffee maker and mini bar.
Njen aparat za kavu iz Islanda?
Her coffeemaker from Iceland? i don't appoint the judges.

Kuhinja ima štednjak na plin, hladnjak i aparat za kavu.
The kitchen has a gas stove, fridge and coffee machine.
Kuhinja detalji: aparat za kavu, toster.
Kitchen details: coffee maker, toaster.
Dajte mi novi aparat za kavu.
Get me a new coffeemaker.
Kuhinja ima štednjak na plin, hladnjak i aparat za kavu.
The kitchen has a gas stove, fridge and coffee machine.
Pogodnosti: kuhinjahladnjak, štednjak, aparat za kavu, potpuno.
Amenities: kitchenrefrigerator, stove, coffee maker, complete.
Čini se da duguješ mojoj mami novi aparat za kavu.
Looks like you owe my mom a new coffeemaker.
Kuhinja ima mikrovalnu pećnicu, štednjak, aparat za kavu i hladnjak.
The kitchen has a microwave, stove, coffee maker and refrigerator.
Boravak i kuhinja u jednoj prostoriji- aparat za kavu.
Living room and a kitchen in one room- coffeemaker.
Oh, ja samo volim ovu aparat za kavu.
Oh, i just love this coffeemaker.
Kuhinja, potpuno opremljena štednjak/ pećnica, aparat za kavu, hladnjak,
Kitchen, fully equipped stove/ oven, coffee maker, refrigerator,
Pa, hetty mi je baš kupila novi aparat za kavu.
Yeah, well, hetty just got me a new coffeemaker.
Hurley, moram provjeriti taj aparat za kavu.
Hurley, i got to check out that coffeemaker.
Ne samo ah, aparat za kavu.
Not just ah coffeemaker.
Hej, hvala opet za taj aparat za kavu.
Hey, thanks again for that coffeemaker.
Ne claudia stuart nam je dao naš aparat za kavu.
No. Claudia and stuart gave us our coffeemaker.
Ja ću ti donijeti novi aparat za kavu.
I'm gonna get you a new coffeemaker.
(Aparat za kavu Siktanje).
(COFFEE MACHINE HISSES).
Sada imam aparat za kavu i kombi.
I have got a coffee machine and a van.
Znaš gdje je aparat za kavu?
Do you know where the cafetiere is?
Postoji li aparat za kavu unutra?
Is there a coffee machine in there?
Imam aparat za kavu i vuka!
I got a keurig... and a wolf!

Rezultati: 478, Vrijeme: 0.0958

TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više