HVALA NA POMOĆI NA ENGLESKI

Prijevod hvala na pomoći u Engleski

Rezultati: 117, Vrijeme: 0.1867

Hrvatski-engleski rječnik
thanks for your help thank you for your help thanks for the assist thank you for your assistance

Primjeri korištenja Hvala Na Pomoći u rečenici i njihovi prijevodi

Hvala na pomoći, draga.
Thanks for your help, dear.
Jasno. hvala na pomoći.
So once again, thank you for your help.

Hvala na pomoći i lijep pozdrav 26.
Thanks for your help and best regards 26.
Hvala na pomoći, joey.
Thanks for your help, joey.
Hvala na pomoći, plavi.
Thanks for the assist, blue guy.
Hvala na pomoći, gđo. godfrey.
Thank you for your help, mrs.
Hvala na pomoći, irons.
Thanks for the assist, irons.
Hvala na pomoći večeras.
Thanks for your help tonight.
Samo sam ti željela reći hvala na pomoći.
I just wanted to say thank you for your help.
Hvala na pomoći, sestro.
Oh, thank you for your assistance, nurse.
Hvala na pomoći, dr. hawker.
Thank you for your help, dr.
Hvala na pomoći.
Thank you for your assistance.
Hvala na pomoći, bellefleur.
Thanks for your help, bellefleur.
Hvala na pomoći, veliki.
Thanks for the assist, big guy.
Hvala na pomoći, sad je sve u redu.
Thank you for your assistance, but everything's under control now.
Hvala na pomoći, šef dama.
Thanks for the assist, boss lady.
Hvala na pomoći, lanie.
Thanks for your help, lanie.
Hvala na pomoći, tommy.
Thank you for your help, tommy.
Hvala na pomoći g. diggle.
Thank you for your assistance, mr.
Hvala na pomoći danas.
Thanks for your help today.
Hvala na pomoći, killiane.
Emma: thank you for your help, killian.
Hvala na pomoći.
Thanks for the assist.
Hvala na pomoći, specijalni agente gibbs.
Thanks for your help, special agent gibbs.
Hvala na pomoći, dečki.
Thank you for your help, guys.
Hvala na pomoći, beacheru.
Thanks for the assist, beecher.
Hvala na pomoći, lawkeeper.
Thanks for the assist, lawkeeper.
Hvala na pomoći, gospođo.
Thanks for your help, ma'am.
Hvala na pomoći, val.
Thank you for your help, val.
Hvala na pomoći, zlato.
Woman: thank you for your help, dear.
Hvala na pomoći, carter.
Thanks for your help, carter.

Rezultati: 117, Vrijeme: 0.1867

VIDI TAKOĐER
RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


FRAZE U ABECEDNOM REDU
TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više