IZA ZATVORENIH VRATA NA ENGLESKI

Prijevod iza zatvorenih vrata u Engleski

Rezultati: 187, Vrijeme: 0.1827

Hrvatski-engleski rječnik
behind closed doors a closed-door

Primjeri korištenja Iza Zatvorenih Vrata u rečenici i njihovi prijevodi

Ljudi šapuću iza zatvorenih vrata.
There's been people whispering behind closed doors.
Ova uprava djeluje iza zatvorenih vrata.
This is an administration that operates behind closed doors.

Ti ćeš to srediti na sjednici iza zatvorenih vrata.
You're gonna handle this in a closed-door session.
Ljudi su različiti iza zatvorenih vrata.
People are different behind closed doors.
Nažalost, kongresmen je zatražio ovo bude sastanak iza zatvorenih vrata.
Unfortunately, the congressman requested this be a closed-door meeting.
Razgovaraju iza zatvorenih vrata.
Talks continue behind closed doors.
Želite raditi stvari iza zatvorenih vrata.
You want to do things behind closed doors.
Samo iza zatvorenih vrata.
Only behind closed doors.
Nije vrijeme za pregovore iza zatvorenih vrata ili sporazumi između malih grupa.
It's not time for negotiations behind closed doors or agreements between small groups.
I uvek se nešto događa iza zatvorenih vrata.
And always somethin' going on behind closed doors.
Ali nitko ne zna što se događa iza zatvorenih vrata.
But nobody knows what goes on behind closed doors.
Nije ako ljudi počnu misliti da se predsjednika bira iza zatvorenih vrata.
Not if people believe the president is being chosen behind closed doors.
Bolnica je potvrdila kako ga je posjetila iza zatvorenih vrata.
Hospital confirmed she paid him a visit behind closed doors.
Neke je stvari bolje držati iza zatvorenih vrata.
Some things are better kept behind closed doors.".
Posjetio je naše inženjere iza zatvorenih vrata.
He would visit our engineers behind closed doors.
Vidio sam da ti i tommy šapućete iza zatvorenih vrata.
I have seen you and tommy whispering behind closed doors.
Ali u ovalu, iza zatvorenih vrata.
But in the oval, behind closed doors.
Iza zatvorenih vrata, mislim da se dobro zabavljaju.
Behind closed doors, i think they just have a good time.
Iza zatvorenih vrata, maciel je vodio tajan život.
Behind closed doors, maciel led a secret life.
Iza zatvorenih vrata.
Behind closed doors.
Iza zatvorenih vrata daleko od radionice.
Behind closed doors, away from the shop floor!
Iza zatvorenih vrata, naravno.
Behind closed doors, of course.
Uvijek si bio iza zatvorenih vrata.
You were always behind a closed door.
Sastanaka iza zatvorenih vrata po NSA cijelog dana.
Closed-door meetings at NSA all day long.
Izvješća ukazuju da poslove iza zatvorenih vrata organizirane su nitko drugi nego.
Reports indicate that the closed-door dealings were organized by none other than.
Što se događa iza zatvorenih vrata EU?- GONG.
What happens behind the closed doors of the european Union?- GONG.
Zatvorenici iza zatvorenih vrata.
Captive behind locked doors.
Nema sastanaka iza zatvorenih vrata, nema panike.
No closed-door meetings, no panic sessions.
Sastanci iza zatvorenih vrata, telefonski pozivi usred treninga.
Closed-door meetings, phone calls in the middle of practice.
Ima puno transakcija iza zatvorenih vrata.
There's a lot of closed-door transactions.

Rezultati: 187, Vrijeme: 0.1827

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


FRAZE U ABECEDNOM REDU
TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više