JA BIH RADIJE NA ENGLESKI

Prijevod ja bih radije u Engleski

Rezultati: 310, Vrijeme: 0.188

Hrvatski-engleski rječnik
i would rather i would prefer

Primjeri korištenja Ja Bih Radije u rečenici i njihovi prijevodi

Pa, ja bih radije da vidis.
Well, i would rather you did.
Ja bih radije ako je to učinio.
I would prefer if you did it.

Gle, ja bih radije ne skočiti na bilo koje zaključke.
Look, i would rather not jump to any conclusions.
Pa, ja bih radije bio u krivu nego slušati jazz.
Well, i would rather be wrong than listen to jazz.
Ako vam ne smeta, ja bih radije čeka unutra.
If you don't mind, i would prefer waiting inside.
Ne, ja bih radije biti ovdje.
No, i would prefer to be kept here.
Ali ja bih radije biti sama i sretna nego s vama i nesretan.
But i would rather be alone and happy than with you and unhappy.
Oprostite, gospodine, ali ja bih radije imao uho.
Excuse me, sir, but i would rather have the ear.
Ja bih radije da to nisu, l'-t.
I would prefer he didn't.
Ja bih radije da ih zadržiš.
No, i would rather you kept them.
Ja bih radije izbjegli hipotermija.
I would prefer to avoid hypothermia.
A ja bih radije taj podatak povjerenstvu iznio osobno.
And i would prefer to take that information to the procurement committee myself.
A-a ja bih radije ne govoriti o tome preko telefona.
And-and i would rather not talk about this over the phone.
A ja bih radije da vas jamel prate.
And i would prefer that jamel accompany you.
I ja bih radije bila s tobom trenutno.
And i would rather be with you right now.
I ja bih radije manje nego više od nicega¶.
And i would rather less than more of nothin' ¶.
Ne, mama, ja bih radije ako nismo to ni-na-jedan.
No, mom, i would prefer if we did this none-on-one.
Inace, ja bih radije lice nepostivanje suda.
Otherwise, i would rather face contempt of court.
O, ja bih radije nešto crveno.
Oh, i would prefer something red.
Da, ali ja bih radije da ne diraš ovaj aspekt. –Zašto?
Yes, but i would rather you not touch upon this aspect.
Uh, zapravo, ja bih radije cappuccino.
Uh, actually, i would prefer cappuccino.
Pa, ja bih radije ne.
Well, i would rather not.
Ali ja bih radije da mu preda za vas osobno, u osobi.
But i would prefer to hand him to you myself, in person.
Pa, ja bih radije bila mrtva u kaliforniji nego živa u arizoni.
Well, i would rather be dead in california than alive in arizona.
Ali ja bih radije da se iz postoji s prednošću.
But i would prefer to be out there with an advantage.
Ako je drag, ja bih radije pridružiti je agent odjelu timu.
If it's agreeable, i would prefer to join agent Ward's team.
E pa ja bih radije noću spavala.
Well, i would rather sleep at night.
Ne, ja bih radije da odem kući.
No, i would rather go to my place.
Ali, ja bih radije ostati ovdje s tobom.
But i would prefer to stay here with you.
Ali ja bih radije da se partneri.
But i would prefer to be partners.

Rezultati: 310, Vrijeme: 0.188

VIDI TAKOĐER

Vidi također


FRAZE U ABECEDNOM REDU
TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više