JE LI TAKO NA ENGLESKI

Prijevod je li tako u Engleski

Rezultati: 349, Vrijeme: 0.1557

Hrvatski-engleski rječnik
is not it is that right is that it was not it would not it too right had you not ai not it do not they isn't it

Primjeri korištenja Je Li Tako u rečenici i njihovi prijevodi

Larry, je li tako?
Larry, isn't it?
Da, je li tako, momci?
Yeah, is that right, guys?

Julie, je li tako?
Julie, is not it?
Podrick, je li tako?
Podrick, is that it?
Je li tako, gospodine Cartwright?
Is that right, mr Cartwright?
Gđica mardle, je li tako?
Oh, miss mardle, isn't it?
Sada, je li tako?
Now, is that it?
Je li tako, Christy?
Is that right, Christy?
Adam, je li tako?
Adam, isn't it?
I ti si ona bolesna, je li tako?
You're the sick one, too, right?
Je li tako, Harry?
Is that it, Harry?
Čovjek ima svoje gledište, je li tako?
The man has a point of view too, right?
Leonard, je li tako?
Leonard, isn't it?
Ti napustio ovaj mjesto, je li tako?
You had left this place, had you not?
Oh, je li tako, mama?
Oh, is that right, Mom?
I moja će odjeća postati nevidljiva, je li tako?
My... clothes are gonna turn invisible too, right?
Je li tako, gđo Miller?
Is that right, mrs. Miller?
Je li tako, satniče?
Is that it, Captain?
A šefovi imaju svoje mušice. je li tako?
Bosses have their ways, don't they?
Kahler-tek. je li tako?
Kahler-tek, isn't it?
Brooke je, je li tako?
It was brooke, wasn't it?
Najbolji urari dolaze iz europe, je li tako?
Finest watchmakers in the world come from europe, don't they?
To, ľelite čuti me moliti, je li tako?
What, you want to hear me beg, is that it?
Vaš rad može biti intenzivan, je li tako, dr. Burns?
Your work can be very consuming, is that right, dr. Burns?
Gđica sullivan, je li tako?
It's miss sullivan, isn't it?
Oh, pa ja sam lažljivac i ubojstvo, je li tako?
Oh, so I'm a liar and a murder, is that it?
Je li tako, Kohler?
Is that right, Kohler?
Ruth, je li tako?
Ruth, wasn't it?
Uglavnom bijelci, je li tako?
That's pretty white, ain't it?
To je perika, je li tako?
That's a wig, isn't it?

Rezultati: 349, Vrijeme: 0.1557

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


FRAZE U ABECEDNOM REDU
TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više