KAD SMO KOD NA ENGLESKI

Prijevod kad smo kod u Engleski

S Sinonimi

Rezultati: 260, Vrijeme: 0.0539

Primjeri korištenja Kad Smo Kod u rečenici i njihovi prijevodi

Kad smo kod starkelja sine, jesi li vidio majku?
Speaking of geezers son, have you seen your mother?
I kad smo kod toga, gdje ideš?
And while we're at it, where are you going?
Kad smo kod jadnog, gdje je Clay?
Speaking of lame, where's Clay?
Kad smo kod veza na daljinu, kako ste ti i Jinora?
Speaking of long-distance relationships, how are you and jinora doing?

I kad smo kod toga, skini kapu.
And while we're at it remove your hat.
Dakle, kad smo kod toga, zašto ne, uh.
So, while we're at it, why don't we, uh.
Kad smo kod gologa... spavala sam s julianom.
Speaking of naked... i slept with julian.
I kad smo kod toga, kako ste vi tu došli?
And while we're at it, how did you get in here?
Kad smo kod riječi, učini mi uslugu.
Speaking of words, do me a favor.

I kad smo kod toga, možemo li odbaciti stigme?
And while we're at it, can we please stop the stigma?
Kad smo kod toga, gdje je Davenport?
Speaking of which, where's Davenport?
Kad smo kod toga, pozdravimo i marlona branda.
And while we're at it, let's say a big hi to marlon brando.
Kad smo kod tvoje krivnje, kako je Caroline?
Speaking of your guilt, how's Caroline?
Kad smo kod cura, gdje su?
Speaking of the girls, where are they?
Kad smo kod toga, da uvedemo pravila?
While we're at it, why don't we put ground rules in?
Kad smo kod kravata, gdje je tvoja, mip Morp?
Speaking of ties, where's yours, meep morp?
Kad smo kod prijatelja, kako je hollis Mason?
Speaking of friends, how's hollis Mason?
Kad smo kod vernih pasa, kako je tvoj dečko?
Speaking of loyal dogs, how's your boyfriend?
Kad smo kod toga, gdje je moj štapić?
Speaking of which, where is my wand?
Kad smo kod prijatelja, vidite edmond tamo?
Speaking of friends, you see edmond over there?
Kad smo kod toga, što misliš o Dicku?
Speaking of which, what do you think about Dick?
Kad smo kod toga, gdje je Monica?
Speaking of which, where's Monica?
Kad smo kod sofije, voleo bih da te vidim u mojoj kancelariji.
SPEAKING OF SOFIA, i would LIKE TO SEE YOU IN MY OFFICE.
Kad smo kod vraga, pogledajte tko zove.
Speak of the devil. look who's calling.
Kad smo kod vraga, to je lady di osobno.
Speak of the devil. It's lady di herself.
Kad smo kod toga, stigli smo.
Speaking of which, here we are.
A kad smo kod toga mogli bi i obavijestiti vašu suprugu.
While we're at it, we could tell your wife.
I ja, kad smo kod toga.
So do i, come to that.
A kad smo kod toga možda nam mogu kupiti i batmobile.
While they're at it, maybe they could buy us batmobiles.
I kad smo kod toga, reci mi o toj pukovničkoj fori.
And while you're at it, tell me about this colonel thing.

Rezultati: 260, Vrijeme: 0.0539

RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI

S Sinonimi "kad smo kod"


TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više