KAO NEKA VRSTA NA ENGLESKI

Prijevod kao neka vrsta u Engleski

Rezultati: 110, Vrijeme: 0.1992

Hrvatski-engleski rječnik
like some kind of like some sort of

Primjeri korištenja Kao Neka Vrsta u rečenici i njihovi prijevodi

I to izgleda kao neka vrsta tajnog koda.
And that looks like some kind of secret code.
Ovo izgleda kao neka vrsta električnih pražnjenja.
This looks like some kind of electrical discharge.

Izgleda kao neka vrsta zatvora ili tamnici.
Looks like some sort of prison or a dungeon.
To je kao neka vrsta stonehengea stvar.
It's like some kind of stonehenge thing.
Izgleda kao neka vrsta sotonskog rituala.
Looks like some sort of satanic ritual.
Ovo izgleda kao neka vrsta krijumčarenje operacije.
This looks like some kind of smuggling operation.
Izgleda kao neka vrsta polumjesec.
Looks like some sort of half-moon.
Izgleda kao neka vrsta skloništa.
Looks like some kind of shelter.
To je kao neka vrsta treninga trake.
It's like some sort of training tape.
Više kao neka vrsta kandže.- Kandže?
More like some sort of claw.
Znaš, to je kao neka vrsta transa ili nešto tako.
You know, it's like some kind of trance or something.
Izgleda kao neka vrsta puta stanice za neregistriranih imigranata.
Looks like some sort of way station for undocumented immigrants.
Izgleda kao neka vrsta izopačenog grbavca.
He looks like some kind of twisted hunchback.
Izgleda kao neka vrsta lanca.
It looks like some sort of a chain.
Izgleda kao neka vrsta novčića.
Looks like some kind of coin.
Pa sto je to, kao neka vrsta nadnaravnih cistiliste?
So what is it, like some sort of supernatural purgatory?
Izgleda kao neka vrsta detonatora.
Looks like some kind of detonator.
Izgleda kao neka vrsta drevnog uređaja s antenom.
It looks like some kind of an ancient antenna type of a device.
Izgleda kao neka vrsta rituala kojim se zaziva demon.
It looks like some sort of demon summoning ritual.
Izgleda kao neka vrsta polena.
Looks like some sort of figurehead.
To je kao neka vrsta monstruma dobio u.
It's like some kind of monster got in.
Izgleda kao neka vrsta igre.
Robert: looks like some sort of game.
Mislim da mole kao neka vrsta punk-magarac licemjer.
I think you praying like some kind of punk-ass hypocrite.
Izgleda kao neka vrsta laboratorija.
It looks like some sort of lab.
Izgleda kao neka vrsta senzora.
Looks like some kind of sensor.
Izgleda kao neka vrsta kamena ili metala.
It's like some kind of stone or metal or something.
Kao neka vrsta pećine, a kada je jednom ušla unutra.
Like some sort of a cave and then once she was inside.
Kao neka vrsta osvetoljubivog viskoznog mrežu doigravanje.
Like some sort of vengeful viscous web of payback.
Kao neka vrsta seks mađioničara.
Like some kind of sex magician.
Jamie, znam da je derek gospodin izgleda kao neka vrsta heroja.
Jamie, i know that derek lord seems like some sort of hero.

Rezultati: 110, Vrijeme: 0.1992

VIDI TAKOĐER
RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


FRAZE U ABECEDNOM REDU
TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više