KUNEM TI SE NA ENGLESKI

Prijevod kunem ti se u Engleski

Rezultati: 263, Vrijeme: 0.1189

Hrvatski-engleski rječnik
i swear to you i promise you

Primjeri korištenja Kunem Ti Se u rečenici i njihovi prijevodi

Ali kunem ti se, tata, ne bih nikad.
But i swear to you, dad, i would never ever.
Znam, dušo, kunem ti se da znam.
I do, honey, i promise you i do.

Ali, kunem ti se, ono što sam danas vidio je drukčije.
But i swear to you, what i have seen today is different.
Ali kunem ti se.
But i swear to you.
Eric, kunem ti se, voljet ću te uvijek i zauvijek.
I promise you, i will love you forever and ever.
Ali kunem ti se, bit će još tuluma.
But i promise you, there will be other parties.
Ali kunem ti se, ne znam ništa o tom ubistvu.
But i swear to you, i don't know anything about a murder.
Ali kunem ti se da nisam prijetio.
But i swear to you there was no threat.
Kunem ti se, kunem ti se, da postoji objašnjenje.
I promise you-- i promise you, There's an explanation.
Da, kunem ti se, gotovo je.
Yes, i swear to you, it is over.
Ali kunem ti se, nismo imali izbora.
But i promise you, we had no choice.
August... kunem ti se svime što mi je sveto,
August, i swear to you by everything that is sacred to me,
Ne, kunem ti se, nisam ništa znala o toj bombi.
No, i promise you, i didn't know anything about that bomb.
Ali kunem ti se da jeste.
But i promise you, it is.
Holmes, kunem ti se, vidio sam sasvim jasno!
Holmes, i swear to you, i saw it as clear as anything!
Ali kunem ti se da nisam ja.
I swear to you i didn't do it.
Ništa dobro, kunem ti se.
It ain't good, i promise you.
Henri, kunem ti se, ne držim tvoju porodicu kao zarobljenike.
Henry, i promise you, I'm not holding your family prisoner.
Tomer, kunem ti se, nije kriv za te optužbe.
Tomer, i swear to you, he is innocent of what they say.
Ali kunem ti se, zadržat će to u najvećoj tajnosti.
But i swear to you, they will keep this thing absolutely quiet.
Ali kunem ti se, taj je san mrtav.
But, i promise you... that dream is dead.
Ozbiljno, kunem ti se sean treba mi samo malo vremena.
Now, i swear to you, sean, i just need some more time.
Kunem ti se, momče, da to nije istina.
I promise you, kid, that is not true.
I kunem ti se, učinit ću to.
And i swear to you, i will do it.
Kunem ti se, prijatelju, nikada je nećeš pronaći.
I promise you, my friend, you would never find it.
Ali, kunem ti se, kad bih bio na tvom mjestu.
But i swear to you, if i was in your place.
I, prije no što pogledaš ovo, kunem ti se,
And, before you look at this, i promise you,
Lolly, kunem ti se, aydin nije NSA.
Lolly, i swear to you, aydin was not NSA.
Kunem ti se, haley.
I promise you, haley.
Kunem ti se da se to više nikad neće ponoviti.
And i promise you, it will never, ever, happen again.

Rezultati: 263, Vrijeme: 0.1189

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


FRAZE U ABECEDNOM REDU
TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više