MISLIM NA TEBE NA ENGLESKI

Prijevod mislim na tebe u Engleski

Rezultati: 100, Vrijeme: 0.16

thinking of you think of you i mean you i have been thinking of you

Primjeri korištenja Mislim Na Tebe u rečenici i njihovi prijevodi

Ne mislim na tebe.
Without thinking of you.
Uvijek mislim na tebe, johnny drama.
Always. Always thinking of you, johnny drama.

A mi, mislim na tebe.
And by we, i mean you.
Da."Mislim na tebe".
Yes."Thinking of you." See?
I pritom mislim na tebe.
And i mean you.
Stalno mislim na tebe.
I have been thinking of you every minute.
Ne, mislim na tebe.
No, i mean you.
Točka 2. Seksi akcent mislim na tebe cijeli dan.
Bell dings i have been thinking of you all day.
I ja mislim na tebe.
I think of you a lot.
Noćima mislim na tebe.
I have lain awake nights, thinking of you.
Mislim na tebe.
I have been thinking of you.
Srećan rođendan, mislim na tebe.".
Happy birthday, thinking of you.".
Da mislim na tebe, i da sam gladna od želje.
Think of you and starve with excitement.
Mislim na tebe i lucy.
I mean you and lucy.
Upravo mislim na tebe.
I was just thinking of you.
Još uvek neprekidno mislim na tebe.
Let's see. "I still think of you constantly.
Mislim na tebe specifično.
I mean you specifically.
Nitko nikada neće mislim na tebe, eugene... nikad više.
No one will ever think of you, eugene... never again.
Ja uvijek mislim na tebe.
I'm always thinking of you.
A kad kažem u množini, mislim na tebe.
And when i say"we," i mean you.
Ne, ne mislim na tebe.
No, we don't think of you.
A pod"ja", mislim na tebe.
And by"me," i mean you.
Mislim na tebe, bajta.
Thinking of you, baita.
Što bi tvoja majka mislim na tebe sad, Ofelija?
What would your mother think of you now, ophelia?
Kad kažem"mi," mislim na tebe.
When i say"let's," i mean you.
Samo tako što mislim na tebe.
Only through thinking of you.
Mislim na tebe, ljubavi moja♪.
I think of you, my love.
Neko nas odmerava, a pod nas, mislim na tebe.
Someone is checking us out, and by us, i mean you.
Sam u kadi i, mislim na tebe.''.
L'm in the bathtub, thinking of you.''.
Mislim na tebe osobno.
I mean you personally.

Rezultati: 100, Vrijeme: 0.16

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


FRAZE U ABECEDNOM REDU
TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više