NEW YORK TIMES NA ENGLESKI

Prijevod new york times u Engleski

S Sinonimi

Rezultati: 264, Vrijeme: 0.0908

Hrvatski-engleski rječnik

Primjeri korištenja New York Times u rečenici i njihovi prijevodi

Da vidimo što new york times kaže.
We will see what the new york times has to say about things.
Pa, nije new york times.
Well, that's not the new york times.
Imam posao u new york times,
I got a job at the new york times,
Ovo nije new york times.
This isn't the new york times.
Još da mogu kupiti new york times, bilo bi savršeno.
If i could get the new york times it would be perfect.
Na temelju mog iskustva predstavlja NBC, i predstavlja new york times,
Based upon my experience representing NBC, and representing the new york times,
Naš izvor je bio new york times.
Our source was the new york times.
Ja ću biti u new york times.
I'm gonna be in the new york times.
Bilo je u časopisu new york times.
It was in the new york times magazine.
Gospodine, mi smo new york times.
Sir, we are the new york times.
Drugo, imperativ je da ne citirate new york times.
Secondly, it's imperative that you do not cite the new york times.
Taj dan sam bio s novinarem iz new york times.
That day i was with a journalist from the new york times-.
The new york Times" ga je nazvao jeftinom kopijom.
The new york time called it a'cheap cop-out'.
The new york times naziva ga"Kumom talijanske kuhinje s malo ugljikohidrata.".
New york times calls him the italian low-carb godfather.
Radim za new york times.
Naslovnica new york times, august 10, 1988.
Front page new york times, august 10, 1988.
Otkud ti"New york times"?
What are you doing with a new york Times?
I mi poznajemo new york times, ili?
And we know about the new york times, don't we.
Vidjela sam new york times.
Julie, it's sarah. the now york times.
New york times na prvoj.
New york times is on one.
New york times, washingtonpost... kako ću im parirati?
New york times, washington post... how am i supposed to compete with that?
New york times prosinac 19.
New york time december 19, 2003.
New york times članak.
New york times article.
I dobili smo poruku od tipa iz new york times.
And there was a message from this guy at the new york times.
New york times pregled knjiga.
New york times book review.
Ovisni o staten island- new york times.
Addicted on staten island- new york times.
To je naslovnica. new york times.
It's A-1, front page new york times.
Nije još jedna daphne, nego new york times bestseler pisac.
And not another daphne write, but a new york times bestseller writer.
Već sam bila izabrala i odjeću za new york times iskaznicu.
I already had the outfit picked out for my new york times picture i.
Imam taj intervju ja sam finalist za new york times skolarinu.
I have this interview i am a finalist for a big new york times scholarship.

Rezultati: 264, Vrijeme: 0.0908

SINONIMI

S Sinonimi "new york times"


TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više