OBIČNO ZNAJU NA ENGLESKI

Prijevod obično znaju u Engleski

Rezultati: 29, Vrijeme: 0.1794

Primjeri korištenja Obično Znaju u rečenici i njihovi prijevodi

Nije li da žene obično znaju što su kada nosile?
Don't women usually know what they wore to stuff?
Ta deca obično znaju svakoga.
Those kids usually know everybody.
Ljudi to obično znaju.
People usually know.
Oni obično znaju sve probleme liječnika.
They usually know all the doctor's problems.

Ostale ptice obično znaju kada da puste svoje ptičiće da napuste gnijezdo.
Mother birds usually know when to let their robins leave the nest.
Po mojem iskustvu, roditelji obično znaju više nego što ti misliš da znaju.
It's been my experience, parents usually know more than you think they do.
Znaš, otkrio sam da ljudi koji dolaze ovamo u potrazi za odgovorima obično znaju pravi odgovor, ja mislim i ti znaš, također.
You know, i have found that people who come here looking for answers usually know what the answer is, and i think you do, too.
Mala djeca obično znaju rade li im roditelji ili ne i što na poslu rade, a ona koja su
Young children usually know if their parents work or not and what they do at work, and those who
Mala djeca obično znaju rade li im roditelji ili ne i što na poslu rade, a ona koja su
Young children usually know if their parents work or not and what they do at work, and those who
hoda okolo u krugovima, ali nikad ih vidjeti borbu? ljudi obično znaju kad imaju apsolutno nikakve šanse za pobjedu.
in circles but you never see them fight? people usually know when they have absolutely no chance to win.
način, odnosno upoznavanje ljudi licem u lice, što bi obično znaju malo o njima prvi, čak i ako je da
way, ie meeting people face to face, we would usually know a little bit about them first, even if it
Pa sam obično znao kako se osjeća.
So i usually know how he feels.
Ja obično znam bolje.
I usually know better.
Mogu reći samo jednu stvar? policajac obično zna što's događa sa svojim partnerom.
A cop usually knows what's going on with their partner.
Tip koji prijavi ubojstvo obično zna više nego što govori.
The guy that calls in a murder usually knows a lot more than he's saying.
Svi obično, znate, kažu mi.
I mean, everybody usually, you know, always tells me.
Ona obično zna sve što se dešava.
She usually knows what's going on. Oh!
Obično znamo tko je počinitelj unutar prvih 48 sati.
Usually we know who the perpetrator is within the first 48 hours.
Obično zna što radi.
He usually knows what he's doing.
Obično znam što se dešava.
I just don't know what's going on.
Obično znam, ali, ovog puta, nemam predstavu.
Usually i know, but this time, i have no idea.
Obično znam o čemu govoriš.
Usually i have a clue.
Winstrol, koji je obično znati stanozolol steroidni, je bio uključen u mnoge atletski skandala tijekom godina.
Winstrol, which is the commonly known stanozolol steroid, has been involved in many athletic scandals over the years.
Ali, znate, naša kuća obično, znate, ne izgleda ovako.
But, you know, our house doesn't usually, you know, look like this.
Ona se obično zna gdje je svatko ona bi trebala biti kuća detektiv.
Ask maria. she usually knows where everybody is. she should have been a house detective.
Ali moja foodie prijateljica, ona obično zna što je in, i rekla mi je da odem tamo, pa.
But a foodie friend of mine, she usually knows what's up, and she told me to go, so.
Obično znamo što radimo, a kada ne znamo, ponašamo se kao da znamo.
We usually know what we're doing, and when we don't, we still act like we do.
Učiniii smo to jer si ti taj koji obično zna kako stvari stoje.
Okay, we did it because you're the guy who usually knows what's up.
Također obično znati kao zec groznica za svoj način prijenosa, čak i dok to može zaraziti nekoliko vrsta životinja
Also commonly know as rabbit fever for its mode of transmission, even while it can infect several types of

Rezultati: 29, Vrijeme: 0.1794

VIDI TAKOĐER

Vidi također


TOP RJEČNIK UPITI
Top Rječnik Upiti

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više