OVDJE NA ZEMLJI NA ENGLESKI

Prijevod ovdje na zemlji u Engleski

S Sinonimi

Rezultati: 246, Vrijeme: 0.1528

Hrvatski-engleski rječnik

Primjeri korištenja Ovdje Na Zemlji u rečenici i njihovi prijevodi

Sa tatom ovdje na zemlji,
With dad here on earth,
Ali ovdje na zemlji, ti imaš moći.
But here on earth, you have powers.
Stojim ovdje na zemlji.
I'm standing here on the ground.
Da li si ovdje na zemlji sa mnom?
Are you here on earth with me?
A život, ovdje na zemlji, temelji se na vodi.
And life here on earth is based heavily on water.
Nisam znao da tvoj otac ima prijatelje ovdje na zemlji.
Didn't know your father had any friends here on earth.
Nikad nece se tolerirati ovdje na zemlji.
I will never be tolerated here on earth.
On pokušava obnoviti fort rozz ovdje na zemlji.
He's trying to re-create fort rozz here on earth.
To je 90 puta atmosferskih pritisaka ovdje na zemlji.
It's 90 times atmospheric pressure here on earth.
I jednog dana će naći sedmi ključ ovdje na zemlji.
And one day they find the seventh key here on earth.
Bože na nebesima, čuj naše molitve ovdje na zemlji.
Murderer! god in heaven, hear our prayers here on earth.
A to je samo jedan vulkan, ovdje na zemlji.
And that's just one volcano here on earth.
Kao da će biti♫♫ vaš zadnji dan♫♫ ovdje na zemlji♫.
Like it's gonna be ♫ ♫ your last day ♫ ♫ here on earth.
Teal'c, bića takvog oblika su se razvila ovdje na zemlji.
Teal'c, beings of this form evolved here, on earth.
Nacrtaj ovdje na zemlji.
Moje carstvo čarobnjaka ovdje na Zemlji!
My own wizard empire right here on Earth!
Oduvijek sam mislio da sam ovdje na zemlji sa razlogom.
I always thought i was put here on this earth for a purpose.
Samo ponekad, ovdje na zemlji... je prelijepo.
Right here on earth, it's just... It's just beautiful.
Ti ćeš ostati ovdje na zemlji među stvorenjima si tako preziru.
You shall remain right here on earth amongst the creatures you so despise.
Premjestiti ovdje na zemlji i imaju cijelu paket od njih.
Move out here to the country and have a whole pack of them.
Sunce pogoni sve ovdje na zemlji.
The sun powers almost everything here on the earth.
Govorite da ima povrća ovdje na zemlji koja mogu misliti?
You mean there are vegetables right here on earth that can think?
Ovdje na zemlji.
Tu je bio prilično zanimljiv razvoj ovdje na zemlji.
There's been a rather interesting development down here on the ground.
Ovdje na zemlji, radi se o ubojstvu.
Back on earth, we're dealing with a murder.
Ovdje na zemlji puno toga shvaćamo zdravo za gotovo.
Down here on earth, you take so much for granted.
Sve je blato; morski sedimenti, ovdje na zemlji.
Everything is mud; marine sediments, here on this earth.
Pa, kao što rekoh, ovdje na zemlji, sumporna tvar mogu pretvoriti normalnu krv u zelenu.
Well, as i was saying, here on earth, sulfur-containing compounds could turn otherwise normal blood green.
Dakle, želite li da se dolje ovdje na zemlji upravo sada i napraviti neke burpees?
So you want me to get down here on the ground right now and do some burpees?
Ali ovdje na zemlji, u trenutku kad sam došao... znao sam da je ovo mjesto gdje imam posebnu moć.
But here on earth, the moment i arrived i knew this was the place i had special powers.

Rezultati: 246, Vrijeme: 0.1528

RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI

S Sinonimi "ovdje na zemlji"


TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više