PO MOM MIŠLJENJU NA ENGLESKI

Prijevod po mom mišljenju u Engleski

Rezultati: 354, Vrijeme: 0.1436

Hrvatski-engleski rječnik
in my opinion in my view in my mind

Primjeri korištenja Po Mom Mišljenju u rečenici i njihovi prijevodi

Po mom mišljenju đurđa adlešič je prilično dobar političar.
In my opinion lockwood smith is quite good politician.
Bila je njena odluka, po mom mišljenju.
It was her call, in my view.

Po mom mišljenju silvano hrelja je prilično dobar političar.
In my opinion raj sherman is quite good politician.
Po mom mišljenju, rasipanje je javnih sredstava držati ga ovdje.
In my view, to keep him here would be a waste of public resources.
Po mom mišljenju, najbolji.
In my mind, the best.
Po mom mišljenju dragutin lesar je prilično dobar političar.
In my opinion brendon grylls is quite good politician.
Po mom mišljenju vladimir šišljagić je prilično dobar političar.
In my opinion ed balls is quite good politician.
Po mom mišljenju, ralph paxton je posebno dvosmislen oblik vrsta.
In my view, ralph paxton is a particularly evasive form of the species.
Znaš, po mom mišljenju, svi muškarci su svinje.
You know, in my opinion, all men are pigs.
Ne vjeruj novu putovnicu, po mom mišljenju.
Never trust a new passport, in my view.
Po mom mišljenju hrvatski gospodarski rast ne smije biti manji od 3 posto.
In my opinion croatian economic growth should not be under 3 percent.
Po mom mišljenju, te deformacije potječu iz raznih djelova djetinjstva.
In my view, those distortions originate from a variety of places in childhood.
Pa, to je događaj dostojan izvješća, po mom mišljenju.
Well, that is an event worthy of report, in my opinion.
To je pitanje života ili smrti za vas sada, po mom mišljenju.
This is life or death for you right now in my view.
Po mom mišljenju, to je mašina.
In my opinion, that's a machine.
Po mom mišljenju, samo siromašni i razbarušeni učenjak.
In my view just poor and disheveled scholar.
Je vrlo pretenciozno, po mom mišljenju.
Is very pretentious, in my opinion.
Po mom mišljenju, ti si žrtva okolnosti i biologije.
In my opinion, you are a victim of circumstance and biology.
Onda ide prekasno po mom mišljenju.
Then he moves too late in my regard.
Ću samo promatrati kako, po mom mišljenju, ti si u zabludi.
I will only observe that, in my opinion, you are mistaken.
Po mom mišljenju, je nož u leda.
My opinion, is a shot in the back.
Vrlo uvjerljivi stav, po mom mišljenju.
A very persuasive view, to my mind.
Po mom mišljenju, to mjesto je vrlo korisno za.
And in my opinion, this place is very useful to make.
Po mom mišljenju, ne treba, sir.
In my opinion we should not, sir.
Po mom mišljenju, to bi trebalo biti u posjedu policije charlestona.
By my mind, that's supposed to be property of the charleston PD.
Po mom mišljenju, nije.
My opinion, she's not.
Po mom mišljenju, ne isplati se riskirati.
From my view, not worth the risk.
Po mom mišljenju taj tvoj menadžer richie.
And, in my opinion that manager of yours, richie.
Po mom mišljenju odgovor je da.
And in my view, the answer is yes.
Po mom mišljenju, kem sarojan je do sada heroj priče.
My opinion, cam saroyan is the hero of this story so far.

Rezultati: 354, Vrijeme: 0.1436

VIDI TAKOĐER

Vidi također


FRAZE U ABECEDNOM REDU
TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više