POLA MILIJUNA DOLARA NA ENGLESKI

Prijevod pola milijuna dolara u Engleski

S Sinonimi

Rezultati: 167, Vrijeme: 0.0514

Hrvatski-engleski rječnik
half a million dollars half a million bucks the half-million dollars a half-million dollars 1/2 million

Primjeri korištenja Pola Milijuna Dolara u rečenici i njihovi prijevodi

To me koštalo pola milijuna dolara.
It cost me half a million dollars.
Ti se govori o trošenju pola milijuna dolara zaštititi 25 tisuća.
You're talking about spending half a million bucks to protect 25 grand.

Razgovarao kang iz pola milijuna dolara.
Talked kang out of half a million dollars.
Ukupno iznosi skoro pola milijuna dolara.
In total, almost half a million bucks.
Policajci znaju o na pola milijuna dolara ste dali james harbach.
The cops know about the half-million dollars you gave to james harbach.
Kilograma, pola milijuna dolara.
Kilos. half a million dollars.
Biro ima dodatnih pola milijuna dolara u gotovini.
The bureau gets an extra /2 million in cash.
Trenutno vrijedi pola milijuna dolara.
A moment worth half a million dollars.
Izgubio si pola milijuna dolara i dobio četrdeset funti.
You lost half a million bucks and gained forty pounds.
To je pola milijuna dolara.
Golly. That's half a million dollars.
Tražimo jamčevinu od pola milijuna dolara.
The people request /2 million bail.
Keller će se izvući s pola milijuna dolara i ubojstvom.
Keller will get away with a half-million dollars and probably murder.
Vrijedi otprilike pola milijuna dolara.
It's worth, like, half a million bucks.
Pola milijuna dolara?
A half-million dollars?
Preko pola milijuna dolara.
Over half a million dollars.
Da, ali od tebe nitko ne traži pola milijuna dolara.
Yeah, but nobody's asking you to put up /2 million.
Trebalo bi mi pola milijuna dolara samo da financiram laboratorijski rad.
I would need half a million bucks just to fund the lab work.
Pola milijuna dolara za četiri godine.
Years, half a million bucks.
I on je platio pola milijuna dolara to učiniti.
And he was paid half a million dollars to do it.
To je vise od pola milijuna dolara u dijamanata i novca.
It's over half a million dollars in diamonds and cash.
Sheila nam je dala pola milijuna dolara.
Sheila gave us half a million bucks, ok? What?- Hey!
I pola milijuna dolara.
And half a million dollars.
Sheila nam je dala pola milijuna dolara.
Sheila gave us half a million bucks,ok? need to-- What?
Pola milijuna dolara, svidjeti će ti se.
Oh, really? half a million bucks.
Polica je vrijedna pola milijuna dolara.
The policy is worth half a million dollars.
Svaka od tih šest kutija sadrži pola milijuna dolara u zlatu.
Each one of those six boxes contains half a million dollars in gold.
Pola milijuna dolara.
Half a million bucks.
Pola milijuna dolara za slike od defanzivi borila?
Half a million dollars for pics of a defensive tackle?
Tu je oštećenje od pola milijuna dolara.
There is damage to half a million dollars.
Pola milijuna dolara.
Half a million dollars.

Rezultati: 167, Vrijeme: 0.0514

VIDI TAKOĐER
RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI

S Sinonimi "pola milijuna dolara"


pola miliona dolara
FRAZE U ABECEDNOM REDU
TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više