RANIJE OVE GODINE NA ENGLESKI

Prijevod ranije ove godine u Engleski

Rezultati: 288, Vrijeme: 0.1071

Primjeri korištenja Ranije Ove Godine u rečenici i njihovi prijevodi

Ranije ove godine, vlada.
Earlier this year the government.
Božić dolazi ranije ove godine.
Christmas comes a little early this year.
Bugarska je završila razgovore s unijom ranije ove godine.
Bulgaria wrapped up its talks with the union earlier this year.
Ranije ove godine, pretrpjela sam pobačaj.
Earlier this year, i suffered a miscarriage.

Bozic je dosao ranije ove godine.
Christmas came early this year.
Božić pada ranije ove godine.
Keep it. Christmas is early this year.
Živio preko puta od vas ranije ove godine.
Lived across the hall from you earlier this year.
On je dobio napad naboj potječe iz incidenta ranije ove godine.
He's got an assault charge stemming from an incident earlier this year.
Božić je stigao ranije ove godine za dečke u fbi-ju.
Christmas came early this year for the FBI.

On se vratio živjeti u selu, ranije ove godine.
He came back to live in the village earlier this year.
Božić dolazi malo ranije ove godine?
Christmas coming a little early this year?
Ranije ove godine banca intesa kupila je drugu bih banku, UPI banku.
Earlier this year, banca intesa bought another bih bank, UPI banka.
Izgleda da je božić došao ranije ove godine.
Looks like christmas came early this year.
Hm, ja sam zapravo diplomirao, ranije ove godine.
Er, i graduated, earlier this year actually.
Rodžer je postao pijanica ranije ove godine.
Oh, roger brought the drunkard out early this year.
Sigurno su ga izbacili ranije ove godine.
They must have kicked him out early this year.
Kupio sam da zgrada ranije ove godine.
I bought that building earlier this year.
Rezerviši avionsku kartu ranije ove godine.
Book your airline early this year.
Izgleda da je božić došao ranije ove godine.
It looks like christmas has come early this year.
Je li božić došao ranije ove godine?
Did christmas come early this year?
Ivanović je ranije ove godine osvojila turnir french open.
Earlier in the year, ivanovic won the french open.
Primljen je ranije ove godine sa ranim oblikom alchajmerove.
He was admitted earlier in the year with early-onset Alzheimer's.
Projektom, koji je pokrenut ranije ove godine, nastoji se pružiti potpora malim i srednjim poduzećima u bih.
The project, launched earlier this year, is aimed at supporting small and medium-sized businesses in bih.
Supruga slobodana miloševića napustila je srbiju ranije ove godine te se pretpostavlja da je u rusiji.
The wife of slobodan milosevic left serbia earlier this year and is presumed to be in russia.
Uvođenje jedinstvenog pdv-a ranije ove godine navedeno je kao glavni čimbenik poboljšanog trgovinskog balansa.
Introduction of a single VAT rate early this year was cited as a major factor in the improved trade balance.
Međutim, njegov najnoviji ispit ranije ove godine pokazao svoju vid biti 20/100.
However, his most recent exam earlier this year showed his eyesight to be 20/100.
Jedino ako božić ne dođe ranije ove godine, bolje bi bilo da moje ime nije na njemu.
Unless christmas came early this year, that better not have my name on it.
Ja, mindy i stevie ranije ove godine išli smo u new braunfels.
Me and min and stevie, we went to, uh, new braunfels earlier this year.
Što je ovo?- uskršnji zeka došao ranije ove godine i ja sam ga ulovio.
Well, let's just say that the easter bunny came early this year, so i shot him.
Glumac toni tecuceanu preminuo je u bolnici za infektivne bolesti matei bals u bukureštu ranije ove godine, kada se zarazio bakterijom acinetobacter.
Actor toni tecuceanu died at the infectious diseases hospital matei bals in bucharest early this year, after being infected with the bacteria acinetobacter.

Rezultati: 288, Vrijeme: 0.1071

TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više