SAMO U SLUČAJU NA ENGLESKI

Prijevod samo u slučaju u Engleski

Rezultati: 301, Vrijeme: 0.1152

Hrvatski-engleski rječnik

Primjeri korištenja Samo U Slučaju u rečenici i njihovi prijevodi

Ali samo u slučaju.
Samo u slučaju da poželi pobjeći.
Only in the case where that he wants to leave.
Evo, samo u slučaju.
Here, just in case.
Ali samo u slučaju jedna je potrebno.
But only in the event one is needed.
Samo u slučaju polnog odnosa.
Only in the case of intercourse.
Imajte niska, samo u slučaju.
Keep low, just in case.
Prilično siguran, ali samo u slučaju.
Pretty sure, but just in case.
Ta sredstva se koriste samo u slučaju invazije.
Those funds are for use only in the event of invasion.
Planiraj nešto zabavno za sutra samo u slučaju.
Plan something fun for tomorrow just in case.
Pucaj samo u slučaju da pucaju na nas dok se približavamo.
Fire only in the event that we are fired upon as we approach.
Samo u slučaju da ne dobijete ples montiranom policije.
Just in case you do not get the dance of the mounted police.
Samo u slučaju moje smrti.
Only in the event of my death.
Samo u slučaju da jedan od njih umre.
Just in case one of them dies.
Samo u slučaju da vas trebam pronaći.
Just in case i need to find you.
Samo u slučaju da su pitate kako smo vas pronašli.
Just in case you were wondering how we found you.
Oh, dobro, samo u slučaju.
Oh, good, just in case.
Pokušajte pronaći neku vrstu oružja, samo u slučaju.
Try to find some kind of weapon, just in case.
To je big jim-a, samo u slučaju.
It's big Jim's, just in case.
Samo u slučaju da moj tata.
Just in case my dad.
Ne, ostavi ga za CSU samo u slučaju.
No, leave it for CSU just in case.
Ooh, uh, samo u slučaju.
Ooh, uh, just in case.
Trebao bih ići prvi, samo u slučaju da se nešto dogodi.
I SHOULD GO IN FIRST, JUST IN CASE SOMETHING HAPPENS.
Da se otvori i pročita samo u slučaju njihove smrti.
To be opened and read only on the occasion of their death.
Znaš, samo u slučaju spašavanja vode.
You know, just in case of a water rescue.
Ne, ta je potvrda potreba samo u slučaju individualno organiziranog putovanja.
No, that confirmation is needed only in case of individually organised travelling.
Ne"otvori samo u slučaju nužde" sladoled.
Not the"break open only in case of emergency" tartufo.
Mi ćemo naplatiti 1. noć iznosa samo u slučaju otkaza.
We will charge the 1st night amount only in case of cancellation.
Ali to je bilo samo u slučaju da se štitu zaprijeti.
But that was only in case the shield was threatened.
Pustite ih napolje samo u slučaju nevolje.
Let them out only in case of trouble.
Dođite na, stoje samo u slučaju.
Come on, stand by just in case.

Rezultati: 301, Vrijeme: 0.1152

RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više