SAT I POL NA ENGLESKI

Prijevod sat i pol u Engleski

S Sinonimi

Rezultati: 265, Vrijeme: 0.1036

Primjeri korištenja Sat I Pol u rečenici i njihovi prijevodi

O sat i pol.
Sat, možda sat i pol.
An hour, maybe an hour and a half.
Mary holloway je oko sat i pol van.
Mary Holloway's about an hour-and-a-half out.
Trebat ce ti sat i pol.
It will take you an hour-and-a-half.

Proveo sam sat i pol s direktorom.
I spent an hour and a half with the director.
Došao je barem sat i pol ranije.
He's at least an hour and a half early.
OK. sat i pol.
U sat i pol.
Za sat i pol.

Ali cijeli pornić... sat i pol dug?
But an entire porn... an hour and a half long?
Da, sat i pol kasnije.
Yes, an hour and a half later.
Otprilike prije sat i pol.
About an hour and a half ago.
Oko sat i pol, gospodine.
About an hour and a half, sir.
Oko sat i pol.
Neće me biti mjesec dana, ili sat i pol.
I will be gone a month, or an hour and a half.
Spenceru, cekamo ovdje sat i pol.
Spencer, we have been waiting here for an hour and a half.
On je bio off sedacija za sat i pol.
He's been off sedation for an hour and a half.
Sat i pol.
Sat i pol kasnije,
Sat i pol.
Jednom sam čekao sat i pol za šišanje.
I once waited an hour and a half for a haircut.
Razgovarali smo za sat i pol.
We spoke for an hour and a half.
Sunce zalazi za sat i pol.
The sun's going down in an hour and a half.
Dolazi ovdje za sat i pol.
He's coming down here in an hour and a half.
Prošao je sat i pol.
It's been an hour and a half.
Imam operaciju za sat i pol.
I have surgery in an hour and a half.
Prošlo je sat i pol vremena.
It's been an hour and a half.
Imam sat i pol.
Ali, čarli, samo je sat i pol do božića.
But, charlie, there's only an hour and a half left till christmas.
Trebalo mi je oko sat i pol.
It took me about an hour and a half.

Rezultati: 265, Vrijeme: 0.1036

RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI

S Sinonimi "sat i pol"


TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više