SVE OVE STVARI NA ENGLESKI

Prijevod sve ove stvari u Engleski

Rezultati: 322, Vrijeme: 0.1268

Hrvatski-engleski rječnik

Primjeri korištenja Sve Ove Stvari u rečenici i njihovi prijevodi

Lovac i neki drugi ljudi upravo objavljeno sve ove stvari o meni na facebook.
Hunter and some other people just posted all this stuff about me on facebook.
Ukrala si sve ove stvari.
You stole all these things.
Ne znam koliko se sjećate sve ove stvari, barry.
I don't know how you remember all this stuff, barry.
Hubert i ja smo sakupili sve ove stvari dok smo živjeli u africi.
Hubert and i collected all these things when we lived in africa.
Uz sve ove stvari ovdje?
With all this stuff here?
Ned, stavi sve ove stvari pored prozora.
Ned, put all these things by the windows.
Ti dobrovoljno me za sve ove stvari bez da pita.
You volunteer me for all this stuff without even asking.
Stvarno se nadam da ćemo sve ove stvari zajedno dijeliti.
I really hope that we get to share all these things together.
Je li sve ove stvari stvarno tvoje?
Is all this stuff really yours?
Da li je sve ove stvari.
A onda je otkrio sve ove stvari ken učinio.
And then you discovered all these things ken had done.
Kako su sve ove stvari dobiti put natrag ovdje?
How would all this stuff get way back here?
Imate li odgovore na sve ove stvari samo da bi opravdali to?
Do you have answers for all these things just to justify being that way?
Ja uopce ne znam zašto si pisanje sve ove stvari dolje.
I don't even know why you're writing all this stuff down.
Sve ove stvari rastu.
All these things growing.
Sve ove stvari pripadaju Fioni?
All this stuff belongs to Fiona?
Slušaj, shawn, vezano za sve ove stvari,
Yeah, listen, shawn, about all this stuff,
Sve ove stvari pogorsati zbunjenost,
All these things exacerbate confusion.
Sve ove stvari su suprotno od onoga što predsjednik želi.
All these things are the opposite of what the president wants.
Pa, ne dovoljno za sve ove stvari.
Well, not enough for all this stuff.
Sve ove stvari iz moga oca nekretnine-.
All these things from my father's estate--.
Sve ove stvari je utrka kroz mene.
All this stuff is racing through me.
Mislim, ako je tvoj tata je zapravo radiš sve ove stvari.
I mean, if your dad is actually doing all this stuff.
Sve ove stvari su sa sjeverozapada.
All these things are from the northwest.
Sve ove stvari može raspravljati.
All these things can be discussed.
Stvarno ti netko treba organizirati sve ove stvari.
You really need somebody to organize all this stuff.
Čak sam i bio ondje i vidio sve ove stvari.
I have even been there, lad, and i have seen all these things.
Gle ti sve ove stvari!
Wow, look at all this stuff.
Sve ove stvari i više od toga.
All these things and more besides.

Rezultati: 322, Vrijeme: 0.1268

TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više