SVE OVO VRIJEME NA ENGLESKI

Prijevod sve ovo vrijeme u Engleski

S Sinonimi

Rezultati: 400, Vrijeme: 0.1282

Primjeri korištenja Sve Ovo Vrijeme u rečenici i njihovi prijevodi

Sve ovo vrijeme, ste me pokušavaš uhvatiti,
All this time, you have been trying to catch me,
Znala si sve ovo vrijeme?
Did you know all along?
Ona je otišao sve ovo vrijeme.
She's been gone all this time.
Valjda sam proveo sve ovo vrijeme bude GBF.
I guess i spent all this time being a G.B.F.

Ja tako mislim sve ovo vrijeme.
I have thought so all along.
A ipak... sve ovo vrijeme je bilo zaboravljeno.
And yet it's been forgotten all this time.
Možda je thierry bio genij sve ovo vrijeme?
I mean, maybe thierry was a genius all along.
Jer sve ovo vrijeme su mislili da je njihov identitet bio sportaš.
Because all this time they thought their identity was being an athlete.
Lagao si me sve ovo vrijeme.
You have lied to me all along.

Sve ovo vrijeme smo čekali mary tudor nam dati englesku.
All this time we have been waiting for mary tudor to give us england.
Možda sam podcjenjivala jacka sve ovo vrijeme.
Maybe i have underestimated jack all this time.
GREGSON: to je bio u uredu od odmora partnera sve ovo vrijeme.
It's been in the office of a vacationing partner all this time.
Mislim, cure su mogle imati djeda sve ovo vrijeme.
I mean, the girls could have had a grandfather all this time.
O, tako da je bio moj problem sve ovo vrijeme.
Oh, so that's been my problem all this time.
(Uzdiše) ne mogu vjerovati da sam gubio sve ovo vrijeme.
(SIGHS) i can't believe i wasted all this time.
Ali kenny, on je zapeo u sustavu sve ovo vrijeme.
But kenny, he's been stuck in the system all this time.
I ja sam otišao bez njega sve ovo vrijeme.
And i have gone without it all this time.
I mislim, sve ovo vrijeme.
And to think, all this time.
Njegov ga je mlađi brat strpljivo čekao sve ovo vrijeme.
And his younger brother has been patiently waiting for him all this time.
Pa sve ovo vrijeme sami zajedno moglo bi da bude dobro za nas.
So all this time alone together could be good for us.
Sve ovo vrijeme, i.
Sve ovo vrijeme sam mislio da je problem u meni.
All this time i thought i was the problem.
Sve ovo vrijeme činilo da ima kao normalni, dobro prilagođen život.
All this time he seemed to have such a normal, well-adjusted life.
Sve ovo vrijeme si me pustila da vjerujem.
All this time you let me believe.
Sve ovo vrijeme, mislila sam da je moja mama strašna ali zakon.
All this time, i thought my mom was scary but dope.
Sve ovo vrijeme, i nikada mi nisi pričao o njoj?
All this time, and you have never told me about her?
Sve ovo vrijeme, mislila sam da su philip i ellis lagali.
All this time, i thought that philip and ellis were lying.
Sve ovo vrijeme, ja sam bio nazivajući ga"Borres.".
All this time, i have been calling him"Borres.".
Sve ovo vrijeme sugerirali ste krticu u mojoj administraciji.
All this time you have been suggesting that there's a mole in my administration.
Sve ovo vrijeme fisk nas je izigravao, planirao ovo.
All this time, fisk has been playing us... planning this.

Rezultati: 400, Vrijeme: 0.1282

RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI

S Sinonimi "sve ovo vrijeme"


TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više