SVO OVO VRIJEME NA ENGLESKI

Prijevod svo ovo vrijeme u Engleski

Rezultati: 166, Vrijeme: 0.1183

Hrvatski-engleski rječnik
all this time all along

Primjeri korištenja Svo Ovo Vrijeme u rečenici i njihovi prijevodi

Ali svo ovo vrijeme.
But all this time.
Svo ovo vrijeme si gradila splav za spašavanje.
All along you have been building a life raft.

Svo ovo vrijeme, to ste bili vi.
All this time, it was you.
Provodiš svo ovo vrijeme i energiju intervjuirajući novu.
Your spending all this time and energy interviewing for a new one.
Možda me vučeš u propast svo ovo vrijeme.
You could be luring me to my doom all along.
Svo ovo vrijeme, mislio sam.
All this time, i thought.
Mislim da se sjetio šta je bila njegova dužnost svo ovo vrijeme.
I think he's remembering what his duty was all along.
Tko je znao svo ovo vrijeme da želiš tracyja i Hepburnovu?
Who knew all this time you wanted tracy and Hepburn?
Gdje si bio svo ovo vrijeme, Icka?
Where were you all this time, Icka?
Bože, svo ovo vrijeme.
Oh, god, all this time.
Svo ovo vrijeme je pamtio mene kako dolazim njemu.
All this time he remembered me coming to him.
Svo ovo vrijeme odgovor je bio baš ovdje.
All this time the answer was right here.
Svo ovo vrijeme ste ih imali.
All this time you have had them.
Svo ovo vrijeme, mislio sam da g.
All this time, i thought mr.
Johnny je bio živ svo ovo vrijeme.
Johnny's been alive all this time.
Ali, on je radio, svo ovo vrijeme.
But he's been working all this time.
Svo ovo vrijeme.
All this time.
Svo ovo vrijeme moje srce je bilo njegovo.
All this time, my heart has been his.
Svo ovo vrijeme... star i ružan.
All this time... old and ugly.
Imala sam ih svo ovo vrijeme.
Used to get them all the time.
Dakle, svo ovo vrijeme si govorio"Las Ve-cas"?
So this whole time you have been saying"Las Ve-cas"?
Znanstveni dokazi mjenjaju se svo ovo vrijeme, jack.
Scientific consensus is overthrown all the time, jack.
Gdje si bio svo ovo vrijeme?
Where have you been all the time?
Kontrolirala si grofa svo ovo vrijeme.
You have been controlling the count this whole time.
Misliš da spava svo ovo vrijeme?
You mean he's been asleep the whole time?
Proveli smo svo ovo vrijeme gradeći u mamati pepelu.
Spend all these time building in the mamati ash.
Bila sam trudna svo ovo vrijeme.
I have been pregnant this whole time.
A svo ovo vrijeme sam mislio da je problem u tvojoj majci.
And this whole time i thought it was your mother.
I svo ovo vrijeme je gledalo u mene!
And all this time, it's been staring me right in the kisser.
Čekamo tebe svo ovo vrijeme.
Waiting for you the whole time.

Rezultati: 166, Vrijeme: 0.1183

VIDI TAKOĐER
RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


FRAZE U ABECEDNOM REDU
TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više