TREBAT ĆE VAM NA ENGLESKI

Prijevod trebat će vam u Engleski

S Sinonimi

Rezultati: 350, Vrijeme: 0.1523

Primjeri korištenja Trebat Će Vam u rečenici i njihovi prijevodi

I trebat će vam nalog.
And you will need a warrant.
Ako planirate srediti garnizon, trebat će vam dodatna snaga.
If you plan on taking that garrison, you're gonna need the extra body.
Pa, trebat će vam uši i oči na odijelo istrage.
Well, you will need ears and eyes on the Suit's investigation.
Whoa, trebat će vam više borbe u tome od toga.
Whoa, you're gonna need more fight in you than that.

Dobro, ali trebat će vam prevodilac.
Fine. Oh, you know, you're going to need a translator.
Susan, trebat će vam odjelo i kapa.
Susan, you will need scrubs and a cap.
Da i trebat će vam operacija.
Yes, and you're going to need surgery.
Ne, trebat će vam. -hoće li?
Trebat će vam malo duže da se sjetite nečijeg imena.
It will take you a second to remember everyone's name.

Pa, trebat će vam ovo.
Well, you will need this.
Sretno, admirale, trebat će vam sreća.
Good luck, admiral... you're going to need it.
Trebat će vam oko 2 sata doći do doetinchem.
It will take you about 2 hours to get to doetinchem.
Ne, ali trebat će vam kaput.
No, but you will need a coat.
Slušaj, trebat će vam netko svjedočiti da je otišao na harvard.
Listen, you're gonna need someone to testify that you went to harvard.
Ako želite uspješno završiti ovaj pothvat, trebat će vam moja pomoć.
If you wish to complete this undertaking, you will require my assistance.
Trebat će vam dvije ruke, da se igra ovaj momak.
You will require the two hands to play this pal.
Trebat će vam nekoliko sati do vrha.
It will take you hours to walk up there.
Prije ili kasnije, trebat će vam netko na vašoj strani.
Sooner or later, you're going to need someone on your side.
Jedan od njih, trebat će vam oko 12 šavova popraviti tu tetive.
One, you're gonna need about 12 stitches to repair that tendon.
Kladite se, rekoh, trebat će vam.
You bet in this race, you might need it.
Trebat će vam dvije ruke za to.
You will need two hands for that.
Trebat će vam godine da obradite samo dio ovog zemljišta.
It will take you years to farm just a portion of this plot.
Trebat će vam zbog njenog opisa.
You might need this to issue a description of her.
Trebat će vam stotine ijudi.
You would need hundreds of people.
Ako ne dođe čista,, trebat će vam to.
If you don't come clean, you will need that.
I trebat će vam netko da popuni to mjesto.
And you're gonna need someone to fill that position.
Trebat će vam za ulazak-.
You might need him going in--.
Prema zapisima učenih muškaraca trebat će vam bakrenjak.
Well, according to the men of Letters' records, you're gonna need a copper coin.
Trebat će vam puno traka za moju priču.
You will need a lot of tape for my story.
Trebat će vam 2 normalna putne karte/(230 HUF svaku).Najbliža zračna luka: Ferihegy-Budimpešta, app.
You will need 2 normal travel tickets/(230 HUF each).Nearest airport: Ferihegy-Budapest, app.

Rezultati: 350, Vrijeme: 0.1523

TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više