U BILO KOJE VRIJEME NA ENGLESKI

Prijevod u bilo koje vrijeme u Engleski

S Sinonimi

Rezultati: 283, Vrijeme: 0.0963

Hrvatski-engleski rječnik
at any time at anytime

Primjeri korištenja U Bilo Koje Vrijeme u rečenici i njihovi prijevodi

Jeste li bili u južnoj kaliforniji u bilo koje vrijeme 1966.?
Were you ever in southern california at any time in 1966?
Da znate, mogli smo u bilo koje vrijeme isključiti ovu zgradu.
Now, we could have shut this entire building down at any time.

Možete slušati ili skinuti u bilo koje vrijeme od vašeg SPYERA web računu.
You can listen or download at anytime from your SPYERA web account.
Ja nikad niste zapravo u bilo koje vrijeme rekao da ne može voziti,
I have never actually at any time said i couldn't drive,
Možete slušati ili skinuti u bilo koje vrijeme.
You can listen or download at anytime.
Pa, mogao kupio ove stvari u bilo koje vrijeme, poručnice.
Well, he could have bought these things at any time, lieutenant.
Oni mogu posegnuti i dotaknuti nikoga u bilo koje vrijeme.
They can reach out and touch anyone at anytime.
Zijevanje u bilo koje vrijeme je znak nepoštovanja... i nedostatak kontrole,
Ayawn at any time is a sign of disrespect... and lack of control,
A ona je spremna ići gdje ona želi u bilo koje vrijeme!
And she's willing to go anywhere she wants at anytime!
Da... u bilo koje vrijeme.
Yes... at any time.
Zato me slobodno posavjetujte ako se nenormalno ponašam u bilo koje vrijeme.
So feel free to advise me if i deviate from normality... at anytime.
Mislim, što bi mogao biti dolaze u bilo koje vrijeme.
I mean, you could be coming up at any time.
Ali mašina može biti uključen u bilo koje vrijeme.
But a machine can be turned on at any time.
Ako to želite, možete izbrisati kolačiće u bilo koje vrijeme.
If you like, you can delete the cookies at any time.
Idealan pribor za svakoga tko želi biti povezane u bilo koje vrijeme.
Ideal accessory for anyone who wants to stay connected at any times.
U bilo koje vrijeme, bilo koji dan.
Any time at all. any day this week.
Ali možeš svratiti u bilo koje vrijeme i reći bok.
But please do pop in any time and say hello.
Ali u bilo koje vrijeme.
But at any other time.
Ti doći u bilo koje vrijeme, načelnik.
You come by anytime, chief.
Skok u bilo koje vrijeme.
Jump in anytime.
Ili u bilo koje vrijeme, znate, nakon što ste spremni.
Or anytime, you know, after you're ready.
Samo doći u bilo koje vrijeme, ja ću biti ovdje.
Just come by anytime, i will be right here.
Navratite u bilo koje vrijeme.
Stop in any time.
Možemo ga nazvati u bilo koje vrijeme želimo.
We can call it in any time we want.
Tabletu možete uzeti u bilo koje vrijeme dana.
You can take the tablet at any time of the day.
Samo dolaze u bilo koje vrijeme.
Just come in any time.
Moraš ga cijeniti u bilo koje vrijeme si ostavio.
You have got to appreciate it in whatever time you have left.
Zvoniti u bilo koje vrijeme, andrew.
Chime in any time, andrew.
Da oni mogu doći u bilo koje vrijeme žele.
That they can come in any time they want.
Reci ayres sam njen može pozvati u bilo koje vrijeme želim.
You tell ayres i can call hers in anytime i want.

Rezultati: 283, Vrijeme: 0.0963

RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI

S Sinonimi "u bilo koje vrijeme"


svakog trena
FRAZE U ABECEDNOM REDU
TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više