U MOM SRCU NA ENGLESKI

Prijevod u mom srcu u Engleski

Rezultati: 399, Vrijeme: 0.0785

Hrvatski-engleski rječnik
in my heart

Primjeri korištenja U Mom Srcu u rečenici i njihovi prijevodi

Gdje stojim u mom srcu♪.
Where i stand in my heart.
Ali u mom srcu je drugačija priča.
But in my heart, it's a different story.

Bog je u mom srcu, tako da znam uvijek postoji nada.
God is in my heart so i know there is always hope.
Uvijek će biti mjesto u mom srcu za tebe, blanche.
There will always be a place in my heart for you.
Postoji volja u mom srcu svih vremena.
There is a zest in my heart all the time.".
Bila je samo jedna soba u mom srcu za djecaka.
There was only room in my heart for boy.
Dakle, duboko u mom srcu da ste zaista dio mene.
So deep in my heart that you're really a part of me.
Ljubav u mom srcu je istinita.
The love in my heart is the truth.
Bio si u mom srcu svakog momenta.
You have been in my heart every moment.
Krypton će biti u mom srcu zauvijek.
Krypton will be in my heart forever.
Znam da je u mom srcu i mojoj duši.
I know in my heart and my soul.
Moja chloe će živjeti u mom srcu zauvijek.
My chloe will live in my heart forever.
Vidiš, i u mom srcu je bol.
See, there's pain in my heart.
I uvijek ćeš biti u mom srcu... i u mojim mislima.
And you will always be in my heart and in my thoughts.
Ali... osjecam nešto u mom srcu za tebe.
But i feel something in my heart for you.
Aha, ima je i u mom srcu također!
Oh i have got it in my heart too.
Ja još čuvam tvoju toplinu u mom srcu.
Still i keep your warmth in my heart.
Ti me jednom pitao tko je u mom srcu.
You had once asked me who is in my heart.
U mom srcu... ja sam samo čovjek s kamionom hrane.
In my heart... I'm just a guy with a food truck.
Ostat ćeš zauvijek u mom srcu.
You will stay forever in my heart.
Slušaj me, u mom srcu,
Listen to me, in my heart,
I znam da... u mom srcu, ovo je ispravno.
And i know that... in my heart this is right.
U mojim mislima, u mom srcu, u zenici oka mog!
On my head, in my heart. in the apple of my eye!
Zauvijek ćeš ostati u mom srcu.
I will always keep you in my heart.
Ali samo u mom srcu.
But only in my heart.
Uvijek ćes biti u mom srcu.
For you're always in my heart.
Gre nici će u mom srcu naći izvor i neiscrpan ocean milosrđa.
Sinners shall find in my heart the source and the infinite ocean of mercy.
Uvijek ćeš biti u mom srcu... i u ovim snježnim nanosima.
You will always be in my heart... and in this snow bank.
Znam to je u mom srcu.
I know it in my heart.
Ta bol je i dalje bila u mom srcu.
That pain was still in my heart.

Rezultati: 399, Vrijeme: 0.0785

VIDI TAKOĐER

Vidi također


FRAZE U ABECEDNOM REDU
TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više