U SJEDINJENIM DRŽAVAMA NA ENGLESKI

Prijevod u sjedinjenim državama u Engleski

Rezultati: 360, Vrijeme: 0.1098

Hrvatski-engleski rječnik
in the united states in the U.S

Primjeri korištenja U Sjedinjenim Državama u rečenici i njihovi prijevodi

Terorizam u sjedinjenim državama.
Terrorism in the united states.
Dvije u sjedinjenim državama.".
Two in the united states.".

Svake minute u sjedinjenim državama srčano oboljenje ubije jednu osobu.
Every minute, a person in the U.S. is killed by heart disease.
Janković je u sjedinjenim državama, a ivanović u švicarskoj.
Jankovic is in the united states and ivanovic in switzerland.
Kad se to dogodilo, bila sam u sjedinjenim državama.
When it happened, i was in the U.S..
U europi, u sjedinjenim državama.
In europe, in the united states.
Gotovo 20 milijuna ljudi u sjedinjenim državama imaju dijabetes.
Almost 20 million people in the united states have diabetes.
U sjedinjenim državama svaki dan umre 7000 ljudi.
In the united states, 7,000 people die every day.
Život je ostao teško za helly i njegovoj obitelji u sjedinjenim državama.
Life remained difficult for helly and his family in the united states.
Ali najbolji dio je to da je u sjedinjenim državama.
But the best part is, it's in the united states.
Zvali su se arochlor u sjedinjenim državama,
They were called"Arochlor" in the united states,
Tu je još milijuni espheni snaga ovdje u sjedinjenim državama.
There's still millions of espheni forces here in the united states.
Nema rođaka u sjedinjenim državama.
He doesn't have any family in the states.
Što si radio u sjedinjenim Državama?
What did you do in the States?
Zar ih nema u sjedinjenim Državama?
Don't you have them in the States?
Zar ih nema u sjedinjenim Državama?
Do you not have them in the States?
Shoe kompanija u sjedinjenim državama images in sport.
Shoe companies of the united states images in sport.
Živjeli ste u sjedinjenim Državama?
You lived in the states for a while?
Panoramski sporedni putevi u sjedinjenim državama.
Scenic back roads of the united states.
I prvi put u sjedinjenim državama, eminentni švedski ginekolog dr.
And in his first visit to the U.S., the eminent swedish gynaecologist dr. conrad johannson.
Teksas, u sjedinjenim državama.
Texas, is a united state.
Oni krenuo u sjedinjenim državama.
They're headed for the united states.
Kler, zabranjeno mi je da se borim u sjedinjenim državama.
CLARE, i WAS BANNED FROM COMPETING IN THE STATES.
Žao mi je što nije priznata ovdje u sjedinjenim državama.
I'm sorry it's not recognized here in the states.
Ove bombe su dospele do ekstremnih ćelija koje su aktivne u sjedinjenim državama.
These bombs have been dissiminated to extremists cells active within the united states.
Nije me iznenadilo da ubojica živi u sjedinjenim državama.
Wouldn't surprise me if the killer lived in the states.
Bio sam dvije godine u ratu u sjedinjenim državama.
See, i spent two years in a war in the states.
Drugačije je jer sam ja odrasla u sjedinjenim državama.
It's different because i grew up in the states.
Dizajnirano je da ometa komunikaciju u sjedinjenim državama.
The tech is designed to disrupt communication within the united states.
Druga greška... ne prodaje se u sjedinjenim državama.
Strike wo... tultra lock's not distributed in the states.

Rezultati: 360, Vrijeme: 0.1098

FRAZE U ABECEDNOM REDU
TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više