U TU SVRHU NA ENGLESKI

Prijevod u tu svrhu u Engleski

Rezultati: 134, Vrijeme: 0.0565

Hrvatski-engleski rječnik
to this end for this purpose to this effect

Primjeri korištenja U Tu Svrhu u rečenici i njihovi prijevodi

U tu svrhu trebalo bi uvesti jasna i široko definirana izuzeća.
To this end, clear and broadly defined exemptions should be put in place.
EU u tu svrhu može i pokrenuti raspravu s međunarodnim partnerima.
To this effect the EU could also open discussion with its international partners.

U tu svrhu ključna je pravna sigurnost i povjerenje ulagatelja.
To this end, legal certainty and investor confidence are essential.
U tu svrhu trebalo bi u potpisane pravne obveze uključiti odgovarajuće odredbe.
To this effect, appropriate provisions should be included in legal commitments signed.
U tu svrhu države članice:.
To this end, member states shall:.
U tu svrhu komisija i visoka predstavnica poduzet će sljedeće mjere:.
To this end, the commission and the high representative will take the following actions:.
U tu svrhu komisija poziva države članice da sudjeluju u pilot-projektu.
To this end, the commission urges member states to participate to the pilot project.
U tu svrhu trebalo bi slijediti sljedeće prioritetne ciljeve:.
To this end, the following priorities should be pursued:.
U tu svrhu, uvođenje sesar-a zahtijevat će preobrazbu atm-a.
To this end, the introduction of SESAR will need ATM reform.
U tu svrhu proizvođači proizvode posebne šampone na bazi crnog sapuna.
To this end, manufacturers produce special shampoos based on black soap.
U tu svrhu komisija danas iznosi i.
To this end, the commission is also today presenting a.
I u tu svrhu,
I, u tu svrhu, i vi imate odgovornost.
And, to that end, you, too, have a responsibility.
Oni će ga slijediti u tu svrhu.
They will follow him to that end.
Svaki od vas, zakleo mi se na vjernost u tu svrhu.
Each of you swore allegiance to me and to that cause.
U tu svrhu,
For that purpose,
U tu svrhu može odlučiti modificirati iznose izražene u eurima.
For that purpose, it may decide to modify the amounts expressed in euro.
U tu svrhu agencija osniva savjetodavni forum.
For that purpose, the agency shall set up a consultative forum.
Naše boje i lakovi upravo su stvoreni u tu svrhu.
Our paints and varnishes have been created precisely with that purpose in mind.
U tu svrhu, prikupiti sve što vam je potrebno.
To that end, collect whatever you need.
U tu svrhu sam napravio.
To that end i have built.
U tu svrhu posebno:.
To that end, it shall in particular:.
U tu svrhu države članice mogu međusobno sklapati bilateralne dogovore.
To that end, member states may conclude bilateral arrangements between themselves.
U tu svrhu kazne bi trebale biti odvraćajuće i razmjerne.
To that end, penalties should be sufficiently dissuasive and proportionate.
U tu svrhu država članica dostavlja sljedeće informacije:.
To that end, the member state shall supply the following information:.
U tu svrhu kreirana je web stranica„Croatia Feeds“.
In those purposes, web page „Croatia Feeds“ was created.
BEREC po potrebi daje posebne preporuke u tu svrhu.
Where appropriate, BEREC shall provide specific recommendations to that end.
Kamen oko upravo dodali u tu svrhu.
Stumbling about just added to that effect.
Imena i mjesta su promijenjen, ali dovoljno u tu svrhu.
Names and places changed, but sufficient to the purpose.
U tu svrhu, povjerenik santana ovdje reći nekoliko riječi.
To that end, commissioner santana is here to say a few words.

Rezultati: 134, Vrijeme: 0.0565

VIDI TAKOĐER

Vidi također


TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više