U VEZI OVOGA NA ENGLESKI

Prijevod u vezi ovoga u Engleski

Rezultati: 168, Vrijeme: 0.1131

Hrvatski-engleski rječnik
about this on this on this one about any of this in this matter

Primjeri korištenja U Vezi Ovoga u rečenici i njihovi prijevodi

Nema ništa normalno u vezi ovoga.
There is nothing normal about this, okay?
Pa onda je jasno u vezi ovoga, ha?
So we're clear on this then, huh?

Ako ste nervozni u vezi ovoga, trebamo odmah prestati.
If you're nervous about this part, we should stop right now.
Marljivi smo u vezi ovoga, clay.
We're being diligent on this, clay.
Moraš mi verovati u vezi ovoga, cody.
You gotta trust me on this one, cody.
Nešto je smiješno u vezi ovoga, Johnsone?
Is something funny about this situation, Johnson?
U vezi ovoga jesam.
On this i am.
Morat ćeš vjerovati happy u vezi ovoga, toby.
Gonna have to trust happy on this one, toby.
Gđo. Platt, ja se tako ne osjećam u vezi ovoga.
Miss platt, that's not how i feel about any of this.
Upozorio sam gradonačelnika u vezi ovoga, zar ne?
I warned the mayor about this, didn't I?
Nešto u vezi ovoga nije u redu.
Something about this isn't right.
Trebamo vremensku skalu u vezi ovoga.
We need a timeline on this.
Vjeruj mi u vezi ovoga.
Trust me on this one.
Imam dvije dužnosti u vezi ovoga.
I have two duties in this matter.
Ali slušaj, nisam sigurna u vezi ovoga.
But listen, I'm not sure about any of this anymore.
Tvoje mišljenje u vezi ovoga je nevažno.
Your opinion in this matter is irrelevant.
Moraš mi vjerovati u vezi ovoga.
You gotta believe me on this one.
Ništa u vezi ovoga nije u redu!
Nothing about this is fine!
Ako budete trebali još nešto u vezi ovoga, javite mi.
Anything else you need on this, let me know.
Nešto u vezi ovoga, smrdi na starog prijatelja.
Something about this smells of an old friend.
Bog uistinu zahtjeva našu pomoć u vezi ovoga.
God does indeed require our help in this matter.
Samo budi uz mene u vezi ovoga, može?
Just get behind me on this, okay?
Moraš mi vjerovati u vezi ovoga.
You got to trust me on this one.
Ali donio sam odluku u vezi ovoga.
But i have made a decision on this one.
Vjeruj mi u vezi ovoga, alane.
Trust me on this, alan.
Znate... postoji nešto u vezi ovoga kao.
You know there's something about this that's like.
Zaista želim tvoju podršku u vezi ovoga, seamuse.
I really want your support on this, seamus.
Ne, slažem se sa sam u vezi ovoga.
No, I'm with sam on this one.
Bio sam neiskren u vezi ovoga, moj prijatelju.
I been unhonest about this, my friend.
Ništa u vezi ovoga nije normalno.
Nothing about this is normal.

Rezultati: 168, Vrijeme: 0.1131

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


FRAZE U ABECEDNOM REDU
TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više