U VEZI SA NA ENGLESKI

Prijevod u vezi sa u Engleski

Rezultati: 353, Vrijeme: 0.1198

Hrvatski-engleski rječnik
in connection with regarding in a relationship with related to involved with in relation to in touch with in contact with connected to in conjunction with in reference to linked to

Primjeri korištenja U Vezi Sa u rečenici i njihovi prijevodi

U vezi sa svoj posao.
In connection with your job.
U vezi sa garzinim ubojstvom.
In connection with the garza murder.

Ja sama donosim odluke u vezi sa svojom sudbinom.
I will make my own decision regarding my fate.
To je kao da sam u vezi sa svojim najboljim prijateljem.
It's like being in a relationship with my best friend.
Detaljnije opcije politike razmotrene su u vezi sa sljedećim pitanjima:.
The more detailed policy options were considered regarding the following issues:.
Došao sam u vezi sa smrću thomasa pottsa.
I'm here in connection with the death of thomas potts.
Žuti auto u vezi sa ubojstvom.
A yellow car in connection with a murder.
Fantazira da je u vezi sa tim ženama.
He fantasizes that he's in a relationship with these women.
Samo mu recite da je u vezi sa mojim sinom clark kentom.
Look, just tell him it's regarding my son clark kent.
Tko god da su, nisu u vezi sa našim misterioznim čovjekom.
Whoever they are,they're not related to our mystery man.
Dobio sam vašu poruku u vezi sa amy.
Yeah. I got your message regarding amy.
Vjerojatno nešto u vezi sa časopisom.
Probably something in connection with the magazine.
Hvala što nisi u vezi sa mnom.
Thank you for not being related to me.
Bio si u vezi sa njom.
You were involved with her.
On vjeruje ili mašta da je u vezi sa tim ženama.
He believes or fantasizes he's in a relationship with these woman.
Uhićujem vas u vezi sa smrću simona thomasa.
Rachel coles, I'm arresting you in connection with the death of simon thomas.
Sve ovo je u vezi sa trevorom stjuartsonom.
It's related to trevor stewartson.
Bila je u vezi sa vorvikom.
She was in a relationship with warwick.
Vidi, u vezi sa poslom.
See, in relation to work.
Ovo je u vezi sa vašim savjetnikom, bobom starlingom.
This is regarding your advisor, bob starling.
Poanta je da ona nebi trebala biti u vezi sa nekim tko je živ.
The point is, she shouldn't be involved with someone living.
Koliko dugo ste u vezi sa vrtlarom?
How long have you been in a relationship with the gardener?
Očigledno si u vezi sa svojim bjesom.
You seem to be in touch with your anger.
Kapetanice coulter, jeste li u vezi sa žrtvom i optuženikom?
Lieutenant commander coulter, are you related to the victim and the accused?
To je link za drugi podnesak sudu u vezi sa aberdeenom.
That links to another court filing in relation to aberdeen.
To znači da su naše sumnje u vezi sa stražarom bile opravdane.
Which means our suspicions regarding sentinel are accurate.
Mazarin je sigurno u vezi sa zaverenicima.
Mazarin is surely involved with the conspirators.
Privodimo je na ispitivanje u vezi sa garverovim ubojstvom.
We're takin' her in for questioning in connection with the garver murder.
Da ste bili u vezi sa zackom shelbyem.
That you were involved with zack shelby.
Kopirao sam sve u vezi sa slučajem.
I made copies ofeverything connected to the case.

Rezultati: 353, Vrijeme: 0.1198

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


FRAZE U ABECEDNOM REDU
TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više