UHVATILA BUKET NA ENGLESKI

Prijevod uhvatila buket u Engleski

Rezultati: 18, Vrijeme: 0.0874

Hrvatski-engleski rječnik

Primjeri korištenja Uhvatila Buket u rečenici i njihovi prijevodi

Jesam li uhvatila buket?
Jesi li uhvatila buket?
Ali samo ako ih sve skloniš da bih uhvatila buket.
But only if you get everyone out of my way so i can catch the bouquet.
Što si onda uhvatila buket na vjenčanju moje majke? refleksno.
Okay, then why did you, uh, catch the bouquet at my mother's wedding?
Znaš, nije da dajem neki pritisak na tebe, ali ja sam uhvatila buket.
You know, not to put any pressure on you, but i caught the bouquet.
ići na svadbu u odgovarajuće usklađenom odjećom gdje sam upoznao njene roditelje i gledao ju kako je uhvatila buket.
paint it, go to a wedding in matching outfits where i met her parents and watched her catch the bouquet.
Hoćeš li uhvatiti buket?
You gonna catch the bouquet?
I ako ste se pitali tko je uhvatio buket.
Oh, and if you're wondering who caught the bouquet.
Nadam se da ću uhvatiti buket.
Same mistakes ♪ I hope i catch the bouquet.
Prvi put si se nasmiješio kada si uhvatio buket.
The first time you smiled in months was when you caught the bouquet.
Nadam se da ću moći uhvatiti buket odavde.
Hope i can catch the bouquet from here.
Uh samo moramo uhvatiti buket to donosi sreću.
Je li ovo kao kad uhvatiš buket?
Is this anything like catching the bouquet?
Tko je spreman uhvatiti buket?
Okay! Who's ready to catch the bouquet?
Bit će ona koja uhvati buket.
Well, it's whoever catches the bouquet.
Bit će interesantno vidjeti tko će uhvatiti buket.
Interesting to see who catches the bouquet.
Pa koja je stvar s tim tko uhvati buket?
So what's the dealio with this catching the bouquet?

Rezultati: 18, Vrijeme: 0.0874

RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više