ZA NEKOLIKO DANA NA ENGLESKI

Prijevod za nekoliko dana u Engleski

S Sinonimi

Rezultati: 232, Vrijeme: 0.0659

Hrvatski-engleski rječnik

Primjeri korištenja Za Nekoliko Dana u rečenici i njihovi prijevodi

Dođi kod mene za nekoliko dana, i pokucaj na ova vrata.
Come see me in a few days and knock on this door.
Tako za nekoliko dana.
Ću te nazvati za nekoliko dana.
I will call you in a few days.
Više cemo znati za nekoliko dana.
We will know more in a few days.
Rekli ste da je ona bila samo boravak za nekoliko dana.
You said that she was just staying for a few nights.
I za nekoliko dana možemo pokrenuti svoju rutinu vježbanja.
And in a few days we can start your workout routine.
Vidimo se za nekoliko dana, stanley.
See you in a few days, stanley.
Novi vlasnik će doći za nekoliko dana i porazgovarat će s vama.
The new owner will come in a few days to talk to you.
Za nekoliko dana sve je mrtvo.
In a few days, everything is dead.
Danas možete naručiti hemorrhostop hrvatska i početi liječenje za nekoliko dana.
Today you can order hemorrhostop philippines and start treatment in a few days.
Dobit ćeš moj odgovor za nekoliko dana.
Wait for my answer in a few days.
Za nekoliko dana, prosječna površinska temperatura će biti nula.
In a few days, the average surface temperature will be zero.
Imam intervju za posao, za nekoliko dana.
I have a job interview in a few days.
Za nekoliko dana dobit ćete dobre i stabilne rezultate.
In a few days you will get a good and stable result.
Mogla bi postati supernova za nekoliko dana.
It could go supernova in a few days.
Obavještajna kaže da će lokacija biti funkcionalna za nekoliko dana.
Intelligence says the site will be functional in a few days.
Bit ce dobro za nekoliko dana.
HE will BE FINE IN a FEW DAYS.
Popij, ozdravićeš za nekoliko dana.
Drink this, and in a few days you will be all better!
Za nekoliko dana.
No, za nekoliko dana, morat ceš puno više energije.
No, in a couple of days, you're gonna have a lot more energy-.
Pokušavao sam da vam se obratimo za nekoliko dana, gospodine wozniak.
I have been trying to contact you for several days now, mr.
Zvanično, dolazim za nekoliko dana.
Officially, i arrive in a few days' time.
On je pao za nekoliko dana prije, nakon što je izašao.
He dropped by a few days ago, after he got out.
Poslaću svog sina za nekoliko dana sa sekirom.
I will send my boy over in a few days with his ax.
Ovo je dovoljno za nekoliko dana.
This is just enough for a couple of days.- dr. Hill's going to come in.
Doći će ti za nekoliko dana.
Come to you in a couple of days.
Stanara, za nekoliko dana.
A boarder, for a couple of days.
Polako za nekoliko dana, rekao bih.
Take it easy for a couple of days, i would say.
Oslobodiću te za nekoliko dana.
I will release you in a couple of days.
Imenovanje je za nekoliko dana.
Oh, my investiture is in a couple days.

Rezultati: 232, Vrijeme: 0.0659

RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI

S Sinonimi "za nekoliko dana"


TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više