ZA VRIJEME RATA NA ENGLESKI

Prijevod za vrijeme rata u Engleski

Rezultati: 178, Vrijeme: 0.1187

Hrvatski-engleski rječnik
during the war during wartime

Primjeri korištenja Za Vrijeme Rata u rečenici i njihovi prijevodi

Odveden je za vrijeme rata.
It was taken during the war.
To je bilo za vrijeme rata. pa.
That was during the war.

Još gore, probaj vojsku za vrijeme rata.
Worse, try the military during wartime.
Za vrijeme rata ne možete vjerovati ni životinjama.
Oh, during wartime you can't even trust animals.
Bio sam časnik za vrijeme rata.
I was an officer during the war.
Švicarska je neutralna za vrijeme rata.
Switzerland was neutral during the war.
On je bio vojni komandant van dong provincije za vrijeme rata.
He was military commander of van dong province during the war.
Moj je otac bio tu za vrijeme rata.
You know, my father was here during the war.
Ali mi pretpostavljamo... vi ste bili ovdje za vrijeme rata, sigurni.
But we assumed you... you were here during the war, safe.
Vidio sam kako je radila istu stvar za vrijeme rata.
I saw it do the same thing during the war.
Otkrili smo da je proveo dvije godine u njemačkom logoru za vrijeme rata.
We discovered he spent two years in a german camp during the war.
Progonima u rumunjskoj, za vrijeme rata.
The pogroms, in romania during the war.
Ja i grady smo bili sa njim za vrijeme rata.
Me and grady rode with him during the war.
Mislim da je sestra hannah došla iz poljske za vrijeme rata.
I believe sister hanna came here from poland during the war.
Tamo je lisac živio za vrijeme rata.
It's where the fox lived during the war.
Za vrijeme rata sam bio major u 69. new yorkškom puku,
During the war, i was a major in the 69th new york regiment.
Damon mi je spasio svoj život za vrijeme rata.
Damon told me he saved your life during the war.
Vannevar bush bio je glavni znanstveni savjetnik američke vlade za vrijeme rata.
Vannevar bush was the U.S. government's chief scientific adviser during the war.
Novinara bilo je u pakistanu za vrijeme rata u afganistanu.
There were 3,000 journalists in pakistan during the war in afghanistan.
Bilo je to za vrijeme rata prije partije.
It was during the wars... before the party.
To je bilo za vrijeme rata.
IT WAS DURING THE WAR.
Što si ti radio za vrijeme rata, Krumpir-top?
What did you do in the war, Spudgun?
Letio je za vrijeme rata?
He flew in the war?
Prvo pravilo za vrijeme rata:.
Rule one in wartime:.
Zaustavili su izgradnju za vrijeme rata.
They stopped construction on it during the war.
Letio sam za vrijeme rata.
That's what i flew in the war.
Stvari se dogoditi za vrijeme rata.
Things happen during war.
Čini mi se da si me zaprosio prije sedam godina za vrijeme rata.
Seems that you proposed to me during the war about seven years ago.
Da vidimo, koliko si godina imao za vrijeme rata?
Let's see, how old were you druring the war?
A to je zabranjeno za vrijeme rata!
And that is forbidden during a war!

Rezultati: 178, Vrijeme: 0.1187

RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


FRAZE U ABECEDNOM REDU
TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više