ZNANOST I TEHNOLOGIJA NA ENGLESKI

Prijevod znanost i tehnologija u Engleski

Rezultati: 733, Vrijeme: 0.1388

Hrvatski-engleski rječnik

Primjeri korištenja Znanost I Tehnologija u rečenici i njihovi prijevodi

Kategorije: znanost i tehnologija, prošlosti, kože _ Nijedan komentirajte.
Categories: science and technology, the past, skin _ No comments.
Kategorije: znanost i tehnologija, prošlost _ Nijedan komentirajte.
Categories: science and technology, the past _ No comments.
Doktorski studij tekstilna znanost i tehnologija- izborni kolegiji.
Doctoral study textile science and technology- general elective course.
Kategorije: znanost i tehnologija, prošlost _ No comments.
Categories: science and technology, the past _ No comments.
Jesu li ga znanost i tehnologija napravile beznačajnim?
Have science and technology left it meaningless?
Znanost i tehnologija nas ubrzano tjeraju naprijed- tako je!
Science and technology are propelling us forward at accelerating rates.
Znanost i tehnologija svakodnevno mijenjaju način na koji živimo život.
Every day science and technology changes the way we live our lives.
Znanost i tehnologija su riješili većinu potreba potrebne za preživljavanje.
Science and technology have helped solve most of the base needs required for survival.
Oleg je odio x, znanost i tehnologija.
Oleg is line x, science and technology.
Znanost i tehnologija(76).
Znanost i tehnologija su moja odgovornost.
Science and technology are my responsibility.
Kategorije: znanost i tehnologija _ Komentari na post u divovskih ekstrasolarnih planeta otkrio vlastitu prašnjavim diska je onemogućen.
Categories: science and technology _ Comments on the giant extrasolar planets discovered its own dusty disk disabled.
Kategorije: znanost i tehnologija _ Komentari na post new american rover će nositi u prostoru rakete atlas 5 invaliditetom.
Categories: science and technology _ Comments on new american rover will carry into space rocket atlas 5 disabled.
Kategorije: znanost i tehnologija _ Komentari na post dobiti prvu trodimenzionalnu sliku oblaka onemogućene.
Categories: science and technology _ Comments to the post to get the first three-dimensional image of clouds are disabled.
Kategorije: znanost i tehnologija _ Komentari na post učinka el nino progoni ledu arktika onemogućen.
Categories: science and technology _ Comments on effect of el nino is haunted by the ice of the arctic disabled.
Kategorije: znanost i tehnologija _ Komentari novih magnetskih poluvodiča: proboj u elektronici su onemogućeni.
Categories: science and technology _ Comments write new magnetic semiconductor: a breakthrough in electronics are disabled.
Kategorije: znanost i tehnologija _ Komentari na"mikrobne Power": novi razvoj su onemogućeni.
Categories: science and technology _ Comments to the post"Microbial Power": new developments are disabled.
Kategorije: znanost i tehnologija _ Komentari na iznad zemlje otkrili misteriozni užaren oblaci su onemogućeni.
Categories: science and technology _ Comments to the post above the earth found mysterious glowing clouds are disabled.
Znanost i tehnologija su dostigle točku gdje se naša sredstva konačno sreću sa našom maštom.
Science and technology has reached a point where our means are finally catching up with our imaginations.
Znanost i tehnologija napreduje preko svake mašte, prisiljavajući društvo da se usavrši.
Science and technology will advance beyond all imagination, forcing society to perfect itself.
Pa, za sada, sva znanost i tehnologija sa kojima sam se srela su strogo kontrolirane od massive dynamic-a.
Well so far, all of the science and technology that i have come across has been very tightly controlled by massive dynamic.
Kada je sva znanost i tehnologija u uporabi unutar globalne ekonomije bazirane na resursima radi zaštite okoliša i dobrobiti svih
When all of science and technology are used within a global resource-based economy for the protection of the environment and the
Sada su znanost i tehnologija uznapredovale, i postoji osjećaj da je prijašnje znanje nepotrebno, ali ipak postoji instinkt... ili ne
Like, now science and the technology has advanced, you would feel that previous knowledge would be obsolete, but yet there is
Rado dijele znanost i tehnologiju.".
Willing to share their science and technology.".
Mi transhumanisti želimo koristiti znanost i tehnologiju, za samo-određenje našeg razvoja.
We transhumanists want to use science and technology to self-direct our evolution.
Studenti koji žele studirati znanost i tehnologiju prisiljeni tražiti stranim fakultetima.
Students wishing to study science and technology have to look at foreign universities.
Usvajanje i provedba strategije za obrazovanje, znanost i tehnologiju.
Adoption and implementation of a strategy for education, science and technology.
Ovdje imam izvješće odbora za znanost i tehnologiju.
I have here a report from the commons science and technology committee.
U tom slučaju tim chat i forumi mora usredotočiti na znanost i tehnologiju.
In this case these chats and forums must focus on science and technology.
Drago mi je da je uz mene savjetnik za znanost i tehnologiju.
I'm glad to be joined by my science and technology advisor.

Rezultati: 733, Vrijeme: 0.1388

RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


TOP RJEČNIK UPITI

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više 

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više