QUERIES

Queries 1 - 200

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries -100 - 0


1. je to
3. je on
4. jeste li
5. nadam se
6. bit će
9. zašto si
10. je na
11. prvi put
13. mogu li
14. to znači
15. ne samo
17. to će
18. možete li
19. je vrlo
20. još jedan
21. je kao
22. je imao
23. je tako
24. je za
25. vidimo se
26. mi ćemo
27. ovaj put
29. ove godine
30. je tvoj
33. koji će
36. sam rekao
37. možemo li
38. je stvarno
40. moje ime
41. biti ovdje
42. je vrijeme
43. misliš li
46. new york
48. je tvoja
49. svoj posao
50. je jedan
51. new yorku
52. si rekao
53. ti reći
54. samo jedan
55. zadnji put
56. moj tata
57. zato jer
58. stvar koju
60. moj brat
61. moja majka
62. su oni
63. je malo
64. ti misliš
65. još jedna
66. što će
67. moja žena
68. nisam znao
69. kad se
70. je rekla
71. doći do
72. baš kao
73. reci mu
75. moj život
76. laku noć
77. je s
79. je bolje
80. ići na
81. je dobra
83. živi u
85. moram ići
87. su samo
88. može li
89. kada se
90. ići u
91. ovisi o
92. nije ni
95. biti na
98. nisam imao
100. vrati se
101. znam gdje
102. želim znati
103. je ubio
104. sam ovdje
105. rekla si
106. jesu li
107. je istina
108. što želiš
109. je ne
110. nije to
111. ali kad
112. je sada
113. moj muž
114. neke stvari
115. je došao
116. bio u
117. je najbolje
118. recite mi
120. smo imali
121. tko će
122. je sigurno
123. bi trebala
124. je sa
125. neka vrsta
126. ovaj tip
127. je važno
128. su svi
129. biti tamo
130. dat ću
131. je puno
132. treba nam
133. se vratim
134. je dio
135. ovih dana
136. bih mogao
137. je zapravo
139. me ubiti
140. moja sestra
141. mjesec dana
142. nije tako
143. biti dobro
144. vam dati
145. koja će
146. je radio
147. znam tko
149. je gotovo
150. ljude koji
151. ali samo
152. je problem
153. dobar posao
155. će doći
156. što ćemo
158. sam učinio
159. je velika
160. je previše
161. može se
162. bi mogli
164. su me
165. dovesti do
166. dobar dan
167. radi se
169. mi imamo
171. zračne luke
172. je netko
173. to mora
174. je iz
175. svog života
177. radi u
178. dođi ovamo
179. onda ćemo
181. to neće
182. drugi put
183. je potrebna
186. ona ima
187. mogu reći
188. se čini
189. ući u
190. je super
191. govoriti o
192. ali zašto
193. nije u
194. se sastoji
195. ću se
196. zračna luka
197. utjecati na
199. otišao u