QUERIES

Queries 1001 - 2000

Below is a list of the most frequent queries that people use when searching for a translation of a word or phrase.


Queries -100 - 0


1001. mojoj ženi
1002. još netko
1003. upravo rekao
1004. smo oboje
1005. se pretvarati
1006. ako možemo
1007. imaš pravo
1008. dolazi na
1009. puno novca
1010. vjerujem ti
1011. to možeš
1012. pobjeći od
1013. je poznat
1014. koliko daleko
1015. činjenice da
1017. svi imamo
1018. pričali o
1019. više mjesta
1020. radim s
1021. nije došao
1022. vodi do
1023. je doista
1024. koja sadrži
1025. ga koristiti
1028. neke ljude
1029. ovo mesto
1030. nisam želio
1031. bi me
1032. nešto novca
1033. medeni mjesec
1034. još živ
1035. možda ćete
1036. malo čudno
1037. doći kući
1038. znam samo
1039. trebao znati
1040. radi sa
1041. ovise o
1042. mogao dobiti
1043. me nazvao
1044. je htjela
1045. dolazi s
1046. ukazuje na
1047. učinio si
1049. sjediti ovdje
1050. online igre
1052. druge ljude
1053. stvarno dobar
1054. ja razumijem
1055. njegove smrti
1056. bi ona
1058. neće imati
1059. je vlasnik
1060. daj joj
1061. biti ja
1062. ona neće
1063. hong kong
1064. ćemo ići
1065. tvoja ideja
1066. trebate znati
1067. smo napravili
1068. se probudi
1069. sada imamo
1070. koji radi
1072. biti dovoljno
1074. ti nećeš
1075. ćemo naći
1076. nisi rekla
1077. ikada vidio
1078. mojoj majci
1079. je manje
1080. jedina šansa
1081. ove zemlje
1082. umro od
1083. je blizu
1084. nam daje
1086. će ga
1087. osobe koje
1088. je otvoren
1089. se koristiti
1090. sav novac
1091. najbolji dio
1092. dragi moj
1093. svi ljudi
1094. samo dvije
1095. moj glas
1096. to popraviti
1097. postoji mnogo
1098. cijenim to
1099. to napravila
1100. uzeo si
1101. otići tamo
1102. reći ćeš
1103. ljudi rade
1104. javi se
1105. je vani
1106. njen otac
1107. je neko
1108. imat ćete
1109. biti spreman
1110. je svijet
1111. ćete naći
1112. nalazi u
1113. će oni
1114. ovim ljudima
1115. na više
1116. je važan
1117. film festival
1119. ćemo vidjeti
1120. osloboditi od
1121. jer kad
1122. se svidjeti
1123. moj telefon
1124. ljudska bića
1126. dajte nam
1128. se bojao
1129. došli do
1130. si izgubio
1131. mlada žena
1132. baš dobro
1133. stvarima koje
1134. pozvat ću
1136. možda samo
1137. vratio u
1138. ću napraviti
1140. gleda na
1142. moj stan
1143. ovim putem
1144. bio dobar
1145. kako može
1146. imaju pravo
1147. znate tko
1148. recite im
1149. ima svoju
1150. devet mjeseci
1151. dio mog
1153. ga zadržati
1154. staviti na
1155. recimo samo
1156. mogao reći
1157. mi pomogneš
1158. je njegovo
1159. mogao vidjeti
1160. javne uprave
1162. gdje kupiti
1163. ste to
1164. ali možemo
1165. tim stvarima
1166. isus krist
1167. te večeri
1169. u samo
1170. se bojati
1171. ga staviti
1173. svaku večer
1174. je loš
1175. sam pokušao
1176. novu godinu
1179. još važnije
1180. nije želio
1181. je priča
1182. svoga sina
1183. opustite se
1184. moje mame
1185. još dvije
1186. deset dana
1187. si našao
1188. je ključ
1189. imati djecu
1190. biti jedan
1191. ali danas
1192. svatko ima
1193. ne toliko
1194. će platiti
1195. možeš ići
1196. radio s
1197. je ispravno
1198. stara vremena
1200. osam sati
1201. moj um
1202. ima dvije
1203. svoju priču
1204. su našli
1205. nešto bolje
1206. su iz
1207. ovo područje
1208. moram otići
1209. mnogo novca
1210. imam ideju
1211. vidi kako
1213. sam saznao
1214. možemo naći
1216. imate pravo
1217. će također
1218. to možda
1219. je doveo
1220. će mu
1221. staviti u
1222. imat ću
1223. deset puta
1224. moramo znati
1225. se mijenja
1226. bi imao
1227. ali znate
1228. može doći
1229. je živa
1230. bilo što
1231. ovog vikenda
1232. gosti mogu
1233. si mogla
1234. mu treba
1235. ako nema
1236. samo hoću
1237. moja kćerka
1238. mogu raditi
1239. tvojoj majci
1240. neko drugi
1241. nas odvesti
1242. vidjeti svoju
1243. si radila
1244. moj savjet
1245. možemo ići
1246. moj rad
1247. žena koju
1248. je kupio
1249. učinio s
1250. ova slika
1251. nije se
1252. čovjeku koji
1253. zna li
1254. ovog jutra
1255. je bolestan
1256. ima svoj
1257. taj auto
1258. svom poslu
1260. još mnogo
1261. treći put
1262. biti iskren
1263. smo upravo
1264. je djevojka
1265. ga zovu
1266. ovaj film
1267. ali možeš
1268. loša vijest
1269. kako ćete
1270. će uskoro
1271. vidimo kako
1273. ćemo raditi
1274. je žrtva
1275. biti sigurna
1276. prošao kroz
1277. nisu samo
1278. mogao naći
1279. je poznato
1280. djeluje kao
1281. gledati na
1282. svoj rad
1283. sudjeluju u
1284. svoje lice
1285. su prilično
1286. nego ikada
1287. može dobiti
1288. trebalo mi
1290. činjenici da
1291. znao kako
1292. u meksiko
1294. su mislili
1295. što reći
1296. radna mjesta
1298. pričao s
1299. pretvoriti u
1301. je slika
1302. novi svijet
1303. koji rade
1304. je ista
1305. će možda
1306. toliko mnogo
1307. suočiti s
1308. moram naći
1309. rekao nešto
1310. nije mrtav
1311. imamo ovdje
1312. su možda
1313. obojica znamo
1314. bio tako
1315. bilo tko
1316. si htjela
1319. ovom poslu
1320. je idealno
1321. će me
1322. poslednji put
1323. koji zna
1324. dug put
1325. se smatra
1328. čini to
1329. početi s
1331. su znali
1332. prošlu noć
1333. prava stvar
1334. htjela reći
1335. vaš pas
1337. tvoje tijelo
1339. ako ćete
1340. svoj dom
1341. radila u
1342. niz stepenice
1343. kada budeš
1345. tako malo
1346. svoje oružje
1348. bih želio
1349. došla ovdje
1350. tu djevojku
1351. su ovo
1352. završiti u
1353. su tvoji
1354. imam sastanak
1355. ovakve stvari
1356. moj tip
1357. sam taj
1358. svoj auto
1359. čovjek može
1361. je ubila
1362. jednu osobu
1364. nisu ni
1365. je kuća
1367. vidio kako
1368. treba malo
1369. radiš sa
1371. tako dobra
1372. sam postao
1373. ovaj proizvod
1374. je izgubila
1375. bi netko
1376. smo morali
1377. ovu igru
1378. uđi u
1379. otkad si
1380. od danas
1381. moj rođak
1382. ste ti
1383. ovo pismo
1387. ovu sobu
1388. su nestali
1389. nikad nećemo
1390. ova djevojka
1391. nova godina
1394. pet mjeseci
1396. u tako
1398. se vidjeti
1399. on živi
1400. naš dom
1401. samo neka
1402. kučkin sin
1403. poziva na
1404. oni kažu
1405. toliko puno
1406. potpuno novi
1407. ljudi kao
1408. je konačno
1409. dvije sekunde
1410. vjeruješ li
1411. svojoj majci
1413. koji žive
1414. boriti se
1415. već godinama
1416. se pojavljuje
1417. koji sadrže
1418. veći dio
1420. sam više
1421. reći ne
1423. je ubiti
1424. je najveća
1426. tih stvari
1427. svaki čovjek
1428. nije fer
1429. izgledate kao
1430. desna ruka
1431. sudjeluje u
1432. ove slike
1433. svo vrijeme
1434. ste napravili
1435. se nećeš
1436. oprostite mi
1439. tvoje oči
1440. otići iz
1441. odem u
1442. šta ćeš
1443. postoje dvije
1444. bilo dobro
1445. upasti u
1446. si uvijek
1447. nego samo
1448. hitnu pomoć
1450. do kasno
1452. ćeš doći
1453. ali možete
1456. moj plan
1458. možete naći
1459. njen muž
1460. čula si
1462. svoju riječ
1463. ovoj igri
1464. ostati sa
1466. ste me
1467. iduće godine
1468. pogotovo ako
1470. je ako
1471. uzet ćemo
1472. tvojim ocem
1473. neće znati
1475. dobiti u
1477. znaju kako
1478. ovaj broj
1479. ovaj auto
1480. morate imati
1482. im dati
1483. tvojoj glavi
1484. nisi u
1487. ali trebam
1488. ako trebate
1489. uvijek se
1490. samo mali
1491. ona nema
1494. joj dati
1495. zračnoj luci
1496. stavit ću
1497. si spreman
1498. raditi ovdje
1499. imao priliku
1501. se činilo
1502. moja stvar
1504. naši ljudi
1505. sretan dan
1506. moje pitanje
1507. los angelesa
1508. će pokušati
1509. biti od
1510. vidio u
1511. možda ako
1512. kupiti u
1514. toga dana
1515. nije znala
1516. nema dokaza
1517. važnu ulogu
1518. reći mu
1519. onda možemo
1520. naš sin
1521. svojom ženom
1522. samo trenutak
1523. dobiti svoj
1525. to čuti
1526. tako mnogo
1527. svoju sudbinu
1528. došla si
1529. netko može
1531. mogu dati
1532. izvući iz
1533. drugo mjesto
1534. bolju ideju
1536. nešto malo
1537. morao si
1538. su dobre
1539. može dati
1540. je neće
1541. jednoj strani
1542. su ubijeni
1543. je smrt
1544. živi s
1547. dobro došao
1548. djed mraz
1549. ti govorim
1550. pa možda
1551. osam mjeseci
1552. je njihova
1553. će nestati
1554. oni nemaju
1555. pa kad
1556. našoj kući
1558. bijeloj kući
1559. je veliko
1560. su od
1562. jel to
1563. naš život
1564. možemo samo
1565. me mrzi
1566. se sjetio
1567. sam sretan
1568. ima pristup
1570. dvije žene
1571. vaša supruga
1572. ovog grada
1573. idem kući
1574. biti tvoja
1575. naš svijet
1578. si zaboravio
1579. možete uzeti
1580. je završen
1581. dobrodošao u
1582. taj pištolj
1583. radim ovo
1584. pogledati u
1585. neke vrste
1586. vidjeti u
1587. mi daš
1588. je lijek
1589. gledaj me
1590. taj film
1591. svih vrsta
1592. sam stavio
1593. ostat ću
1594. ostao u
1596. našu zemlju
1597. mi učiniti
1599. šalicu kave
1600. je auto
1601. treba vremena
1602. toliko toga
1603. su vas
1604. moje ljude
1605. živi sa
1606. vi nemate
1607. ste mislili
1608. pogodi što
1609. nadajmo se
1610. koji živi
1611. je proveo
1612. bijele kuće
1613. tu ima
1614. prva dva
1615. naći ćeš
1616. svoj um
1617. svoje kuće
1618. smo počeli
1619. sam jedan
1620. radili u
1621. kučkin sine
1622. bude prekasno
1624. mi dali
1625. koje imaju
1626. mom sinu
1627. mojoj mami
1628. ja idemo
1629. priprema za
1630. bi učinio
1631. u ogledalo
1632. svoj pištolj
1633. smo iz
1634. je uhvaćen
1635. živjeli u
1636. su izgubili
1637. odvedi me
1642. biti toliko
1643. pusti mene
1645. naša žrtva
1646. također mogu
1647. sam napisao
1648. otišla na
1649. može postati
1650. me doveo
1651. ostaje u
1652. dva milijuna
1654. pogledaj se
1655. nije rekla
1656. kako slijedi
1658. sam onaj
1659. mojim rukama
1660. vaša obitelj
1661. naći će
1662. mlada dama
1663. je smještena
1664. je ispod
1665. bolji način
1667. svoj telefon
1668. svaku noć
1669. se pojavljuju
1670. nije pravi
1671. ljudi umiru
1672. imamo dva
1673. ovu poruku
1674. koji želi
1675. svake večeri
1676. imati dijete
1677. imao vremena
1678. bazi podataka
1679. također ima
1680. moraš reći
1681. dobre volje
1683. želi ići
1685. tebe volim
1686. ovo učiniti
1688. je tri
1689. imate nešto
1691. ovom dijelu
1693. vodi me
1694. bazu podataka
1695. vezi ovoga
1696. pravi posao
1697. kraj svijeta
1698. biti bolji
1699. bi pomislio
1702. jer želim
1704. raditi što
1705. gotovo sve
1706. se borili
1707. počet ćemo
1708. pati od
1709. naš ubojica
1710. moj odvjetnik
1711. vjerujemo u
1712. svoj stan
1713. samo sjediti
1714. nema znakova
1716. dobar način
1718. tata će
1719. mislio na
1720. samo ćemo
1721. njihova imena
1722. ga uhvatiti
1724. djeluje na
1726. netko želi
1727. mojim sinom
1728. me pitaš
1729. djeda mraza
1730. velike stvari
1731. se osjećala
1732. postoje neke
1733. nisam trebala
1735. je cool
1736. će vidjeti
1737. ovu sliku
1739. moga brata
1740. tvoju sestru
1741. razlikuje od
1742. koristiti u
1743. našu djecu
1744. koji vodi
1745. gledaj u
1746. sam čovjek
1747. rekao ništa
1748. jel tako
1749. ima tri
1750. to želiš
1751. znate šta
1752. znamo li
1753. to mogao
1754. ti momci
1755. pomoći u
1758. zaboraviti na
1759. tvoje dijete
1760. što radim
1761. stigao u
1762. nisam to
1763. naviknuti na
1764. je pametan
1765. baza podataka
1766. vaša kći
1767. su žene
1768. znam kad
1769. želite reći
1770. svoju dušu
1771. sjediti u
1772. je policajac
1773. to učiniš
1774. svi znate
1776. naš cilj
1777. moramo imati
1778. još vremena
1779. ću vidjeti
1780. stariji brat
1781. radite u
1783. mnoge stvari
1785. je protiv
1786. pate od
1787. je vidjeti
1788. vaša kćer
1790. nešto vrlo
1791. koristi se
1792. koliko dobro
1793. ista osoba
1794. znati za
1795. svi žele
1796. ništa neće
1797. neće se
1798. dobio u
1801. nije potrebna
1802. tvojoj kući
1803. treba vam
1804. nisu u
1805. ta djeca
1806. svojoj zemlji
1807. su neke
1808. umrijeti u
1809. tu noć
1810. trebam pomoć
1811. ste već
1812. postoji više
1813. njegovu ženu
1815. koliko ti
1817. drugi posao
1818. se borimo
1819. osobe koja
1820. ti mora
1821. moja ljubav
1822. je zbilja
1823. je svakako
1824. dugo si
1825. su poput
1826. sam kupio
1827. ovaj lik
1828. naći nekoga
1829. mama će
1830. pitati za
1831. njeno tijelo
1832. mislila si
1833. je napravljen
1836. svaki mjesec
1837. ste vas
1838. pao u
1840. mi nedostaje
1841. imam svoje
1845. sto godina
1846. on dobiva
1848. je naći
1849. su vaši
1851. otišao si
1852. odrastao u
1853. mogu uzeti
1854. mogu kupiti
1855. dve godine
1856. bi oni
1857. znat će
1858. zalazak sunca
1860. sve ljude
1861. njegov posao
1862. naučiti kako
1863. je kapetan
1864. je george
1865. se mijenjaju
1866. je slučaj
1867. što čini
1868. je detektiv
1869. ići za
1870. taj broj
1871. ako samo
1872. znaš sve
1875. smo čuli
1876. sam čekao
1877. neće ići
1878. ovaj projekt
1880. dođemo do
1881. desnu ruku
1882. ako kažem
1883. zasto si
1884. sad se
1885. prve godine
1886. ova soba
1887. mladi ljudi
1888. imam nekoliko
1889. svoju guzicu
1890. smo rekli
1891. postoje dva
1892. moram raditi
1893. lijep dan
1894. kad netko
1895. je vruće
1896. ima vrlo
1897. bio moj
1899. je van
1900. ćete vidjeti
1901. trebamo li
1902. se bojala
1903. sada imam
1904. svoju moć
1905. svojoj djeci
1906. pa ipak
1909. gledam u
1910. druga osoba
1911. putu kući
1912. druge žene
1914. izgledao kao
1915. ćemo znati
1916. bi trebale
1917. želiš čuti
1918. imam problem
1920. radiš to
1921. naši gosti
1922. svoj narod
1923. nije dobio
1924. htio ubiti
1925. želim raditi
1927. su obično
1928. našu kuću
1930. je stvorio
1931. ću pokušati
1932. ali će
1933. se naziva
1934. može naći
1935. ide dalje
1936. su im
1937. to trebalo
1938. je trenutno
1939. je riječ
1940. se događalo
1941. krenuti dalje
1943. čuti što
1944. želi ubiti
1945. pobjegao iz
1946. bog će
1948. tu priču
1949. smrtnu kaznu
1951. volite li
1953. svoje zemlje
1954. ste ikada
1955. smo gotovi
1958. nisu znali
1959. jednom rekao
1960. tu pjesmu
1961. ovom brodu
1963. akcijski plan
1964. učiniti sa
1965. svoj broj
1966. svjesni da
1967. su umrli
1969. je veći
1970. biti poput
1971. želite ići
1972. već imamo
1973. druga stvar
1974. bivša žena
1975. svoje snove
1976. su upravo
1977. stvarno treba
1978. nije pošteno
1979. može ići
1980. volim ga
1981. sam propustio
1982. ima dosta
1984. veliki dio
1985. tim tipom
1986. sve vreme
1987. sastoji od
1988. pet sekundi
1989. naš novac
1990. naše zemlje
1991. leži na
1992. kad će
1993. ovu priliku
1994. onaj tip
1995. ćemo otići
1996. bili ovdje
1997. nitko nema
1998. našeg sina
1999. moja cura